Sự khác biệt giữa lợi ích hợp chất và lợi ích đơn giản

Lãi tương đối và lãi suất đơn giản

Lãi suất là chi phí vay vốn từ ngân hàng / tổ chức tài chính hoặc thu nhập có được từ việc gửi tiền vào các tổ chức đó. Có hai loại khoản thanh toán lãi suất, được quan tâm đơn giản và lãi suất hợp nhất. Lợi ích đơn giản và lợi ích hợp chất khá khác nhau do cách tính từng khoản và số tiền nhận được thông qua lãi suất phức hợp luôn luôn được ưa thích hơn với người gửi tiền / nhà đầu tư vì họ có thể có lợi tức cao hơn lãi suất đơn giản. Bài viết sau đây phân biệt giữa hai ví dụ rõ ràng và vạch ra sự khác biệt và lợi ích của mỗi hình thức quan tâm.

Sở thích đơn giản là gì?

Đối với lãi suất đơn giản, số tiền lãi chỉ được tính trên số tiền ban đầu được gửi, được gọi là nguyên tắc. Ví dụ, tôi có 100 đô la để đầu tư và đi đến ngân hàng ABC để làm như vậy. Ngân hàng cho tôi một mức lãi suất đơn giản là 10% một năm. Vào cuối năm thứ nhất, tôi sẽ nhận được 10% của 100 đô la, 10 đô la - với tổng số là 110 đô la. Vào cuối năm thứ hai, tôi sẽ nhận được 10% khác theo nguyên tắc của tôi, $ 10 - tổng cộng là 120 đô la. Vào cuối năm thứ ba, tôi sẽ kiếm được tổng cộng 130 đô la.

Việc tính lợi ích đơn giản sẽ mất rất nhiều thời gian để tôi tăng gấp đôi số tiền đầu tư ban đầu của mình và có thể sẽ không hấp dẫn nếu lãi suất 10% cao hơn.

Lợi ích hợp chất là gì?

Mặt khác, lợi ích phức hợp được tính toán chứ không chỉ dựa trên số tiền nguyên tắc, mà còn dựa trên mức lãi suất được cộng thêm vào mỗi năm. Áp dụng cùng một ví dụ, tôi đi đến một ngân hàng XYZ với 100 đô la của tôi, và họ đồng ý trả cho tôi khoản lãi hợp chất là 10%. Vào cuối năm thứ nhất, tôi vẫn chỉ nhận được 10 đô la, tổng cộng là 110 đô la. Vào cuối năm thứ 2, tôi sẽ nhận được 110 * (1 + 10%) = 121 đô la. Và đến cuối năm thứ 3, tôi sẽ nhận được 121 * (1 + 10%) = 133. 1.

Như tôi thấy, lãi suất mà tôi nhận được thông qua hợp chất lãi suất cao hơn nhiều và mang lại lợi ích tốt hơn so với việc sử dụng các công thức lãi suất đơn giản.

Lợi ích đơn giản so với Lợi ích Hợp chất

Lợi ích đơn giản và phức tạp rất khác nhau với sự quan tâm đơn giản này đem lại lợi nhuận nhỏ hơn, và lợi ích hợp chất cho một tỷ lệ lợi nhuận lớn hơn nhiều. Khi lựa chọn giữa hai, để được hưởng lợi, việc chọn một tài khoản trả lãi hợp chất sẽ có lợi cho bất kỳ nhà đầu tư nào.

Sự khác biệt giữa Lợi ích đơn giản và Lợi ích Hợp nhất là gì?

• Lãi là chi phí vay vốn từ ngân hàng / tổ chức tài chính hoặc thu nhập có được từ việc gửi tiền vào quỹ của tổ chức đó.Có hai loại khoản thanh toán lãi suất, được quan tâm đơn giản và lãi suất hợp nhất.

• Đối với lãi suất đơn giản, số tiền lãi chỉ được tính trên số tiền ban đầu được gửi, được gọi là nguyên tắc.

• Mặt khác, lợi ích phức hợp được tính toán chứ không chỉ dựa trên số nguyên tắc, mà còn dựa trên mức lãi suất được cộng thêm vào mỗi năm.

• Lợi ích phức hợp và đơn giản là rất khác nhau với sự quan tâm đơn giản đó đem lại sự trở lại nhỏ hơn, và sự quan tâm phức hợp tạo ra tỷ lệ lợi nhuận lớn hơn nhiều.