Sự khác biệt giữa lợi thế cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh

Lợi thế so sánh và cạnh tranh < Cả hai khái niệm về lợi thế so sánh và cạnh tranh đều đóng một vai trò quan trọng trong các quyết định của các nước về sản lượng của họ sẽ được xuất khẩu. Cho dù đất nước có lợi thế cạnh tranh hay so sánh sẽ ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của mình, đảm bảo rằng hàng hoá xuất khẩu sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn và chi phí cơ hội thấp hơn. Những khái niệm này khác nhau mặc dù lợi thế so sánh cũng là một hình thức lợi thế cạnh tranh. Do nhiều thuật ngữ này dễ bị nhầm lẫn nhiều, bài viết sau đây nhằm giải quyết sự nhầm lẫn này với một giải thích rõ ràng về hai khái niệm.

Lợi thế so sánh là gì?

Lợi thế so sánh là khi một công ty có thể sản xuất hàng hoá với chi phí cơ hội thấp hơn các đối thủ cạnh tranh. Chi phí cơ hội là chi phí phải chịu đựng khi lựa chọn một trong những lựa chọn trên kia. Ví dụ, chi phí cơ hội để chi tiêu tiền để đi học đại học sẽ là thời gian mà bạn có thể đã từng làm gì đó khác và tiền mà bạn có thể bị mất bởi không có khả năng làm việc. Bằng cách hiểu được chi phí cơ hội, lợi thế so sánh giải thích khái niệm khi một công ty có chi phí cơ hội thấp và ít bị mất bằng cách chọn một lựa chọn. Ví dụ, Saudi Arabia và Trung Quốc sản xuất dầu diesel. Saudi Arabia có lợi thế là có khả năng tiếp cận dầu dễ dàng, trong khi Trung Quốc cần nhập khẩu dầu từ Trung Đông để sản xuất diesel. Trong hai quốc gia này rõ ràng Saudi Arabia có một lợi thế so sánh về Trung Quốc.

Lợi thế cạnh tranh là gì?

Lợi thế cạnh tranh đại diện cho bất kỳ lợi ích và lợi thế mà một công ty có thể có đối thủ cạnh tranh. Điều này có thể bao gồm những thứ như có cấu trúc chi phí thấp, chi phí lao động thấp, tiếp cận tốt hơn với nguyên liệu, vv Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lợi thế so sánh là một hình thức lợi thế cạnh tranh vì có lợi thế so sánh chắc chắn sẽ mang lại cho công ty nhiều lợi ích cạnh tranh. Tầm quan trọng của lợi thế cạnh tranh là nó mang lại một số lợi ích cho công ty hơn đối thủ của mình để họ có thể cải thiện lợi nhuận và chi phí thấp hơn.

Lợi thế so sánh và cạnh tranh tương tự lẫn nhau trong lợi thế cạnh tranh đó là một thành phần của lợi thế cạnh tranh, và lợi thế so sánh và cạnh tranh đều đóng một vai trò quan trọng trong việc ra quyết định .Lợi thế so sánh giải thích cách thức một công ty có thể hưởng lợi do chi phí cơ hội thấp hơn từ việc lựa chọn một giải pháp thay thế. Mặt khác, lợi thế cạnh tranh giải thích cách thức một công ty có thể có lợi bằng cách có lợi thế đặc biệt hơn các đối thủ của nó cho phép họ sản xuất với chi phí thấp hơn và nâng cao khả năng sinh lợi. Cả hai khái niệm về lợi thế so sánh và cạnh tranh đều đóng một phần quan trọng trong các quyết định của các quốc gia về sản phẩm của họ sẽ được xuất khẩu ra sao.

Lợi thế so sánh là khi một công ty có thể sản xuất hàng hoá với chi phí cơ hội thấp hơn các đối thủ cạnh tranh. Chi phí cơ hội là chi phí phải chịu đựng khi lựa chọn một trong những lựa chọn trên kia.

Lợi thế cạnh tranh đại diện cho bất kỳ lợi ích và lợi thế mà một công ty có thể có đối thủ cạnh tranh. Điều này có thể bao gồm những thứ như có cấu trúc chi phí thấp, chi phí lao động thấp, tiếp cận nguyên liệu tốt hơn ...