Sự khác biệt giữa Huấn luyện và Tư vấn

Huấn luyện và Tư vấn

Huấn luyện và tư vấn là những từ đã trở thành rất phổ biến trong thời hiện nay. Đây là những hành vi hoặc quy trình liên quan đến việc giúp đỡ và trợ giúp cho các cá nhân và nhóm, để cải thiện hoạt động của họ hoặc để giúp họ học những kỹ năng mới. Tư vấn được sử dụng nhiều hơn về giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân và xung đột cá nhân, tinh thần trong khi huấn luyện được sử dụng nhiều hơn về giảng dạy và đào tạo. Mặc dù có sự tương đồng trong hai khái niệm này, có nhiều điểm khác biệt sẽ được đề cập trong bài báo này.

Tư vấn là một quá trình được thực hiện bởi các chuyên gia được gọi là tư vấn, để giúp khách hàng vượt qua những vấn đề về tinh thần và xã hội. Những người có vấn đề cảm xúc đi đến các chuyên gia để được giúp đỡ. Các cố vấn cố gắng giải quyết các vấn đề cảm xúc bằng cách đặt câu hỏi và gây ấn tượng với một cuộc trò chuyện để tìm ra vấn đề gốc rễ. Sau khi chẩn đoán, cố vấn cố gắng giải quyết những vấn đề này bằng cách gợi ý thay đổi hành vi, quan điểm và cách thức tương tác trong mối quan hệ cá nhân.

Tư vấn đào sâu vào quá khứ của một cá nhân trong một nỗ lực để hiểu được nguyên nhân của những vấn đề được cảm nhận bởi các cá nhân. Đó là một cuộc trò chuyện với một chuyên gia giúp mọi người hiểu rõ hơn về hành vi và cảm xúc của mình. Tư vấn cho phép mọi người xác định các mẫu suy nghĩ của họ và gợi ý những thay đổi để bắt đầu cảm thấy tốt hơn.

Tư vấn giúp làm giảm các triệu chứng lo âu và trầm cảm, trong cá nhân, bằng cách loại bỏ những lo sợ vô căn cứ và đối phó tốt hơn với hoàn cảnh. Tư vấn cũng giúp giải quyết xung đột tinh thần và thất vọng, thường dẫn đến mối quan hệ giữa các cá nhân tốt hơn. Tư vấn giúp mở rộng những chân trời trong cuộc sống của những cá nhân đang phải đối mặt với những vấn đề về tinh thần và tình cảm.

Huấn luyện

Huấn luyện là một từ gắn liền với người hướng dẫn và giảng viên. Tất cả chúng ta đều biết đến các huấn luyện viên của các vận động viên thể thao, và có sự gia tăng của các trung tâm huấn luyện để giúp học sinh làm rõ những kỳ thi cạnh tranh tại mọi nơi xung quanh chúng ta. Có huấn luyện để nâng cao kỹ năng trong một khu vực cụ thể và cũng để nâng cao hiệu suất của nhân viên tại nơi làm việc. Cho dù bạn muốn học một ngôn ngữ mới hoặc một hình thức nhảy đặc biệt, có huấn luyện với các hướng dẫn viên thể hiện và giúp đỡ trong quá trình học tập. Nếu bạn muốn trở thành một vận động viên thể hình, bạn cần huấn luyện với sự giúp đỡ của một huấn luyện viên hoặc một người giám sát, người sẽ cho bạn biết cách thực hành chính xác và cũng là thức ăn phù hợp để ăn theo một lịch trình.Huấn luyện có thể được cá nhân hoá như trong một-một đào tạo, hoặc nó có thể được huấn luyện quy mô lớn, nơi một số lượng lớn người tham dự các cuộc hội thảo hoặc các lớp học để nâng cao kỹ năng của họ.

Sự khác biệt giữa Huấn luyện và Tư vấn là gì?

• Tư vấn đào sâu vào quá khứ của một cá nhân, để giúp làm cho hiện tại tốt hơn. Mặt khác, huấn luyện hiện tại, để cải thiện tương lai.

• Huấn luyện chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hoặc kỹ năng, trong khi tư vấn chủ yếu để giúp giải quyết các vấn đề về tình cảm và mâu thuẫn trong các mối quan hệ giữa các cá nhân.

• Tư vấn ngày nay được thực hiện trong nhiều tầng lớp xã hội như tư vấn hôn nhân, tư vấn tâm lý, và tư vấn nghề nghiệp, v.v ... Mặt khác, huấn luyện cũng đã lan rộng đến tất cả các tầng lớp xã hội những ngày này.

• Tư vấn viên được đào tạo để chẩn đoán các vấn đề nhằm giúp khách hàng giải quyết các xung đột tinh thần và tình cảm của họ trong khi các huấn luyện viên chủ yếu quan tâm đến việc thiết lập mục tiêu và nâng cao trình độ kỹ năng hiện tại của khách hàng.