Sự khác biệt giữa Barter và Thương mại

Barter vs Thương mại < Mặc dù thương mại và trao đổi cả hai phương pháp đã được sử dụng cho mục đích có được hàng hoá và dịch vụ yêu cầu trong những năm qua, có một số khác biệt giữa trao đổi và thương mại. Đó là, trong khi trao đổi liên quan đến việc trao đổi một sản phẩm cho nhau, thương mại liên quan đến trao đổi tiền cho hàng hoá. Thương mại cũng được tiến hành trong hàng hóa, tiền tệ, chứng khoán, vv Thương mại và trao đổi có thể tương tự nhưng có một số khác biệt quan trọng giữa trao đổi và thương mại. Điều quan trọng là phải hiểu rõ từng khái niệm để nắm bắt những điểm tương đồng và khác biệt của chúng. Bài viết sau đây cung cấp một cái nhìn chi tiết về từng vấn đề và nêu bật những điểm giống nhau và khác biệt của chúng.

Barter là gì?

Barter là một hệ thống thương mại mà trong đó một bên trao đổi sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ để có được sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ do người khác sở hữu. Trong một hệ thống trao đổi, không trao đổi tiền giữa người mua và người bán. Thay vào đó, cả hai bên bán hàng đều quyết định một sản phẩm là một thương mại công bằng cho một sản phẩm hoặc dịch vụ khác. Vì người ta phân định giá trị khác nhau cho các sản phẩm khác nhau, nên một hệ thống trao đổi sẽ làm cho bạn khó xác định số lượng mặt hàng cần được cung cấp cho người khác để giao dịch thành một thương mại công bằng. Hệ thống đổi hàng được sử dụng rộng rãi cách đây rất lâu trước khi thế giới phát triển khái niệm tiền tệ để trao đổi hàng hoá. Tuy nhiên, hệ thống trao đổi vẫn còn phổ biến ngày nay giữa các quốc gia, các công ty, công ty, cá nhân và doanh nghiệp. Hệ thống trao đổi giúp thương mại dễ dàng hơn đối với các quốc gia có nhiều biến động trong chuyển đổi tiền tệ và đối với các nước không có đủ nguồn lực tài chính nhưng có khối lượng lớn hàng hóa có thể giao dịch với các mặt hàng khác.

Thương mại là gì?

Thương mại là đàm phán và trao đổi hàng hóa và dịch vụ với tiền hoặc hàng hoá và dịch vụ mà người khác sở hữu. Mặt khác, thương mại là một thuật ngữ rộng hơn bao gồm hệ thống trao đổi, mua hàng bằng tiền, thương mại quốc tế giữa các quốc gia, kinh doanh hàng hóa, kinh doanh tiền tệ, chứng khoán và giao dịch trái phiếu ... Khi thế giới phát triển, khái niệm tiền tệ và tiền như một phương tiện trao đổi thương mại giữa các bên đã trở thành một bài tập đơn giản như là một giá cố định và công bằng đã được xác định cho từng sản phẩm hoặc dịch vụ. Thương mại hiện nay được thực hiện ở nhiều nền tảng, bao gồm thương mại quốc tế là thương mại hàng hoá và dịch vụ giữa các nước thông qua việc thanh toán các loại tiền tệ quốc tế như USD, GBP, JPY, vvTuy nhiên, điều này liên quan đến rủi ro tỷ giá có thể rất tốn kém. Giao dịch cũng diễn ra trên các thị trường cổ phần mà các nhà đầu tư mua và bán chứng khoán. Các nhà kinh doanh hàng hóa và các nhà kinh doanh tiền tệ cũng buôn bán hàng hóa và tiền tệ nhằm mục đích kiếm lợi nhuận.

Sự khác nhau giữa Barter và Trade là gì?

Hệ thống trao đổi là loại hình thương mại liên quan đến việc trao đổi hàng hoá và dịch vụ mà không sử dụng tiền như một phương tiện trao đổi. Thương mại, mặt khác, là một khái niệm rộng hơn bao gồm không chỉ hệ thống trao đổi, mà còn, thương mại quốc tế, kinh doanh hàng hóa, kinh doanh tiền tệ, vv Sự khác biệt chính giữa trao đổi và thương mại là trong khi trao đổi thương mại không liên quan đến tiền bạc, các hình thức thương mại khác xảy ra với tiền tệ được sử dụng làm môi trường trao đổi. Một điểm quan trọng cần lưu ý là việc phát minh ra thương mại cho dù trao đổi hay đã phát triển một hệ thống hữu ích theo đó các cá nhân, doanh nghiệp và quốc gia có thể trao đổi hoặc bán các sản phẩm hoặc hàng hóa được giữ quá mức và mua hoặc có được sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ mong muốn. Việc phát minh tiền tệ đã làm đơn giản hóa quá trình này làm cho thương mại thuận tiện và công bằng.

Tóm lược:

Thay đổi và trao đổi thương mại

Thương mại và trao đổi là các phương pháp đã được sử dụng để đạt được hàng hoá và dịch vụ cần thiết qua nhiều năm.

Barter là một hệ thống thương mại trong đó một bên trao đổi sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ để có được sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ được sở hữu bởi người khác. Trong một hệ thống trao đổi, không trao đổi tiền giữa người mua và người bán.

• Mặt khác, thương mại là một thuật ngữ rộng hơn bao gồm hệ thống trao đổi, mua hàng bằng tiền, thương mại quốc tế giữa các quốc gia, kinh doanh hàng hóa, kinh doanh tiền tệ, chứng khoán và giao dịch trái phiếu, vv

sự khác biệt giữa trao đổi và thương mại là trong khi trao đổi thương mại không liên quan đến tiền, các hình thức thương mại khác xảy ra với đồng tiền được sử dụng như một phương tiện trao đổi.

• Một điểm quan trọng cần lưu ý là việc phát minh ra thương mại cho dù trao đổi hay có cách khác đã phát triển một hệ thống hữu ích theo đó các cá nhân, doanh nghiệp và quốc gia có thể trao đổi hoặc bán các sản phẩm hoặc hàng hóa được giữ quá mức và mua hoặc có được sản phẩm mong muốn, hàng hóa và dịch vụ.

Đọc thêm:

Sự khác biệt giữa thương mại truyền thống và thương mại hiện đại