Sự khác biệt giữa Ngân hàng và Đầu tư Ngân hàng

Ngân hàng và Ngân hàng Đầu tư

Ngân hàng là một trong những ngành quy định chặt chẽ nhất trong một nền kinh tế, sức khoẻ tài chính và tăng trưởng kinh tế của đất nước. Ngân hàng qua nhiều năm đã phát triển để phù hợp với các mục đích khác nhau, và ngân hàng đầu tư là một hình thức như vậy để phù hợp với mục đích đầu tư. Trước khi đạo luật Glass-Steagall, các ngân hàng được phép tham gia vào cả ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư, bất cứ điều kiện nào họ muốn. Tuy nhiên, hiện nay với các luật và quy định mới, một ngân hàng không thể cung cấp cả hai dịch vụ ngân hàng vì lý do xung đột lợi ích. Các hoạt động và dịch vụ ngân hàng thông thường rất khác với các dịch vụ do các ngân hàng đầu tư cung cấp. Bài viết sau sẽ hướng dẫn người đọc thông qua một phân tích toàn diện về sự khác biệt giữa hai loại hình ngân hàng này và giải thích cho những mục đích nào phù hợp nhất.

Các ngân hàng

Nhiều người trong chúng ta yêu cầu các dịch vụ của ngân hàng trong việc thực hiện các giao dịch hàng ngày của chúng tôi, cũng là trường hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và các công ty lớn có dịch vụ ngân hàng hệ thống. Các dịch vụ được cung cấp tại một ngân hàng thông thường, thường được gọi là ngân hàng thương mại, bao gồm nhận tiền gửi từ khách hàng và cho vay. Cơ chế theo đó các ngân hàng thương mại hoạt động được giải thích đơn giản như sau. Các ngân hàng nhận được tiền gửi từ những khách hàng cần một nơi an toàn cho các quỹ thặng dư. Các quỹ này được các ngân hàng sử dụng để cung cấp các khoản vay cho các khách hàng khác có thiếu vốn, với khoản phí được gọi là khoản thanh toán lãi. Các ngân hàng cũng cung cấp bảo hiểm tiền gửi (theo yêu cầu của luật pháp ở các nước như Hoa Kỳ và Vương quốc Anh). Các khoản trả nợ và lãi sẽ được thu theo thời hạn và khi đến hạn, và một khoản tiền sẽ được giữ lại để đáp ứng yêu cầu rút tiền gửi. Trong trường hợp khách hàng không thể trả lại khoản vay, tài sản bị giữ lại để thế chấp sẽ được bán và khoản vay được thu hồi. Các ngân hàng thương mại lớn nhất ở Hoa Kỳ bao gồm Ngân hàng Mỹ, JP Morgan Chase, và Citibank.

Ngân hàng Đầu tư

Ngân hàng Đầu tư

Các ngân hàng đầu tư cung cấp dịch vụ cho khách hàng thông qua việc giúp các công ty huy động vốn trên thị trường chứng khoán bằng cách cam kết đánh giá cổ phiếu của công ty, cung cấp các dịch vụ bảo lãnh phát hành, , và giúp bán cổ phiếu ra công chúng. Các dịch vụ bảo lãnh phát hành cung cấp bởi các ngân hàng đầu tư bao gồm mua lại cổ phần của công ty, chịu rủi ro bán tất cả các cổ phiếu đã mua cho công chúng, vv Các ngân hàng đầu tư cũng thúc đẩy việc bán các cổ phần này bằng cách giúp đỡ các cá nhân và các nhà quản lý quỹ như quỹ phòng hộ và lương hưu quỹ, để mua những cổ phiếu này.Một dịch vụ có giá trị do các ngân hàng đầu tư cung cấp là dịch vụ tư vấn về các quyết định sáp nhập và mua lại. Sau sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư lớn của Mỹ, anh em Lehman Merrill Lynch, các ngân hàng đầu tư hàng đầu của Hoa Kỳ là Goldman Sachs và Morgan Stanley.

Sự khác nhau giữa Banking and Investment Banking là gì?

Các ngân hàng đầu tư đã hình thành nhờ những phát triển đã phát triển trong ngành ngân hàng và cung cấp các dịch vụ cụ thể, rất khác với hệ thống ngân hàng thông thường. Cả ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương mại đều phục vụ mục đích cung cấp ngân quỹ cho các bên đang cần vốn, mặc dù các phương pháp được sử dụng khác nhau. Sự khác biệt chính giữa hai loại hình ngân hàng này là các ngân hàng đầu tư đối phó với chứng khoán và các ngân hàng thương mại thông thường thì không. Theo hệ thống ngân hàng thông thường, các hoạt động chính là chấp nhận tiền gửi và cho vay, trong khi các ngân hàng đầu tư thực hiện các hoạt động giúp doanh nghiệp huy động vốn thông qua việc bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư.

Tóm lại:

Ngân hàng và Ngân hàng Đầu tư?

• Cả ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương mại đều cung cấp các dịch vụ tương tự, giúp đỡ những người cần tài trợ để có được từ các đơn vị có quỹ dư thừa; mặc dù các hoạt động được tiến hành để cung cấp tài chính bởi cả hai loại hình ngân hàng là khác nhau.

• Các ngân hàng đầu tư giúp các tập đoàn lớn phát hành cổ phiếu để tăng vốn và cung cấp các dịch vụ tư vấn cho khách hàng. Các hoạt động chính của các ngân hàng thông thường đang cho vay và chấp nhận tiền gửi.

• Đạo luật Glass-Steagall cấm các ngân hàng cung cấp cả hai dịch vụ, trải nghiệm sau sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư lớn Lehman Brothers.