Sự khác biệt giữa tính tự trị và lãnh đạo quan liêu

Sự khác biệt chính - Tính tự chủ và tính lãnh đạo của nhà lãnh đạo

Phong cách lãnh đạo cần được lựa chọn cẩn thận tùy thuộc vào loại tổ chức và lực lượng lao động. Lãnh đạo tự trị và quan liêu là hai kiểu lãnh đạo phổ biến trong số rất nhiều. Sự khác nhau chủ yếu giữa lãnh đạo quan liêu và quan liêu là lãnh đạo độc đoán là một phong cách lãnh đạo nơi lãnh đạo đưa ra tất cả các quyết định và có quyền kiểm soát cấp dưới trong khi lãnh đạo lãnh đạo được dựa trên các quy tắc chuẩn mực trong quản lý và ra quyết định và tuân thủ các đường dây thẩm quyền. Cả hai phong cách lãnh đạo độc đoán và hành chính đều bị chỉ trích vì những phong cách cứng nhắc và không linh hoạt; tuy nhiên, được sử dụng rộng rãi cho công việc của họ và bản chất kết quả. NỘI DUNG

1. Tổng quan và Chênh lệch khác nhau

2. Lãnh đạo tự trị là gì
3. Lãnh đạo quan liêu là gì
4. So sánh từng bên - Tính lãnh đạo tự trị và lãnh đạo quan liêu
5. Tóm tắt
Lãnh đạo tự trị là gì?
lãnh đạo độc tài, còn được gọi là '

lãnh đạo độc đoán

, là một phong cách lãnh đạo nơi mà các nhà lãnh đạo đưa ra tất cả các quyết định và kiểm soát cấp dưới. Các nhà lãnh đạo tự trị là kết quả theo định hướng, ra các quyết định dựa trên quan điểm và phán đoán của họ và hiếm khi chấp nhận lời khuyên từ cấp dưới. Họ tin rằng truyền thông một chiều là hiệu quả nhất và thống trị sự tương tác. Phong cách lãnh đạo độc đoán chủ yếu được thực hiện trong các ngành công nghiệp hoạt động phức tạp và trong những lĩnh vực có hiệu suất cao hoặc theo định hướng kết quả vì phong cách này được yêu cầu trong các tổ chức yêu cầu sản phẩm không có lỗi. Trong khi bị nhiều người chỉ trích là một phong cách cứng nhắc và không linh hoạt, nó cũng là một trong những phong cách lãnh đạo được sử dụng phổ biến nhất cho kết quả đã được chứng minh của nó. Hơn nữa, trong tình huống mà công ty đang phải đối phó với tình hình khủng hoảng, một nhà lãnh đạo độc tài có thể là điều cần thiết để khôi phục lại doanh nghiệp trước tình hình khủng hoảng. Phong cách lãnh đạo độc đoán là lý tưởng để sử dụng cho những nhân viên thiếu kinh nghiệm và ít động viên. Mặt khác, nếu lực lượng lao động có tay nghề và tay nghề cao, họ sẽ không sẵn sàng dẫn dắt bởi phong cách lãnh đạo này vì họ muốn tự chủ.Adolf Hitler, Napoléon Bonaparte và Muammar Gaddafi là một số nhân vật lịch sử nổi tiếng là những nhà lãnh đạo độc tài.

Hình 01: Adolf Hitler nổi tiếng là một nhà lãnh đạo độc tài.

Lãnh đạo quan liêu là gì?

Phong cách hành chính được dựa trên các quy tắc chuẩn mực sau trong quản lý và ra quyết định, và tuân thủ các đường dây thẩm quyền. Quản lý nhà nước được quản lý dựa trên hệ thống phân cấp của tổ chức. Cấp bậc là một hệ thống trong đó nhân viên được xếp hạng theo tình trạng của họ và quyền ra quyết định. Phong cách lãnh đạo quan chức đã được Max Weber giới thiệu vào năm 1947. Đây là một phong cách lãnh đạo được sử dụng phổ biến nhất trong các tổ chức thuộc khu vực công.

Các đặc tính lãnh đạo của nhà lãnh đạo

Rõ ràng các nhiệm vụ

Tất cả nhân viên đều có mô tả công việc toàn diện, trong đó có những đường phân công rõ ràng, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình.

Hierarchy of Authority

Các vị trí trong tổ chức được sắp xếp theo thứ bậc mà nhân viên có vị trí thấp hơn chịu trách nhiệm và được giám sát bởi những người quản lý tuyến có vị trí cao hơn.

Tài liệu

Tất cả các thông tin liên quan đến mô tả công việc, dòng báo cáo, quy tắc, và các quy định đều được ghi chép đầy đủ trong các tổ chức quan liêu.

Lượng kiểm soát đối với quá trình ra quyết định dưới phong cách lãnh đạo quan liêu là rất lớn. Tuy nhiên, tốc độ ra quyết định có thể thấp vì có một cấu trúc tổ chức cao (nhiều lớp trong hệ thống phân cấp). Đây là một nhược điểm lớn của phong cách lãnh đạo này vì các quyết định có thể không đủ để có được lợi thế đáng kể do thời gian trễ giữa việc đưa ra các quyết định và hành động. Hơn nữa, kiểu lãnh đạo kiểu này có mức độ linh hoạt rất thấp và không khuyến khích sự sáng tạo. Vì vậy, nó có thể là một phong cách quản lý hiệu quả trong các công ty mà không đòi hỏi nhiều sự sáng tạo hoặc đổi mới từ nhân viên.

Sự khác biệt giữa tính lãnh đạo tự trị và lãnh đạo là gì?

- Điều khác biệt giữa Trung Quốc trước Bảng ->

Tính lãnh đạo của chế độ độc tài và lãnh đạo

Sự lãnh đạo tự trị là nơi mà nhà lãnh đạo đang đưa ra tất cả các quyết định và kiểm soát cấp dưới.

Phong cách hành chính được dựa trên các quy tắc chuẩn mực sau trong quản lý và ra quyết định, và tuân thủ các đường dây thẩm quyền.

Sử dụng

Phong cách lãnh đạo độc đoán là phù hợp nhất cho các tổ chức theo định hướng kết quả. Phong cách lãnh đạo quan chức được sử dụng rộng rãi nhất trong các tổ chức khu vực công.
Tốc độ đưa ra quyết định
Trong phong cách lãnh đạo độc đoán, tốc độ ra quyết định rất nhanh vì lãnh đạo đưa ra quyết định. Tốc độ đưa ra quyết định chậm chạp trong phong cách lãnh đạo quan liêu vì có nhiều cấp thẩm quyền.
Sự khác biệt giữa lãnh đạo có tính tự trị và quan liêu phụ thuộc vào một số yếu tố như tính chất của họ và loại hình công nghiệp và công ty sử dụng các phong cách tương ứng.Các tổ chức có cấu trúc chi phí phức tạp và các quy trình phức tạp có thể có lợi từ sự lãnh đạo độc đoán. Mặt khác, việc sử dụng sự lãnh đạo quan liêu chủ yếu phụ thuộc vào hệ thống cấp bậc của tổ chức bằng cách xác định rõ trách nhiệm và thẩm quyền. Cả hai phương thức lãnh đạo ít chú ý tới động lực và sự sáng tạo của cấp dưới.
Tài liệu tham khảo 1. "Ưu và nhược điểm của Phong cách lãnh đạo độc đoán. "Chron. com. Chron. com, 26 tháng 10 năm 2016. Web. Ngày 17 tháng 5 năm 2017.

2. "Lãnh đạo quan liêu là gì? - Định nghĩa, ví dụ & bất lợi. " Học. com. Học. com, n. d. Web. Ngày 16 tháng 5 năm 2017.

3. "Những thuận lợi và bất lợi của một cơ cấu tổ chức nhân sự là gì? "Chron. com. Chron. com, 26 tháng 10 năm 2016. Web. Ngày 16 tháng 5 năm 2017.

Hình ảnh Courtesy:
1. "Bundesarchiv Bild 183-S33882, Adolf Hitler (cắt xén2)" By Bundesarchiv, Bild 183-S33882 (CC-BY-SA 3. 0) thông qua Commons Wikimedia