Sự khác biệt giữa quản lý tài sản và quản lý đầu tư

> Biết được sự khác nhau giữa quản lý tài sản và quản lý đầu tư có thể hữu ích vì việc quản lý tài sản và quản lý đầu tư là những điều mà chúng ta thường nghe khá nhiều khi thảo luận về quản lý tài chính và đầu tư. Quản lý tài sản và đầu tư đúng cách là một nhân tố quan trọng khi nói đến sự tăng trưởng của sự giàu có. Mặc dù có thể âm thanh quản lý tài sản khác nhau và quản lý đầu tư khá giống nhau với một vài khác biệt tinh tế. Bài viết sau cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về từng thuật ngữ và giải thích sự tương đồng và khác biệt giữa quản lý tài sản và quản lý đầu tư.

Quản lý tài sản là gì?

Quản lý tài sản là việc quản lý tài sản bao gồm bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, vv Dịch vụ quản lý tài sản là các dịch vụ tài chính được cung cấp bởi các chuyên gia trong đó xác định giá trị, sức khoẻ tài chính, tiềm năng tăng trưởng và cơ hội đầu tư của các tài sản khác nhau để quản lý chúng thành công. Chức năng của công ty quản lý tài sản là đặt ra các mục tiêu tài chính với nhà đầu tư, lập dự báo, phân tích dữ liệu và đưa ra chiến lược quản lý tài sản và xây dựng danh mục đầu tư. Quản lý tài sản tạo điều kiện cho việc đầu tư vào các tài sản sinh lợi nhất và phân tích rủi ro cũng như xác định tài sản nào mang lại lợi nhuận cao nhất. Các dịch vụ quản lý tài sản khá tốn kém và do đó chỉ được sử dụng bởi các cá nhân, chính phủ, các tập đoàn, cá nhân giàu có có danh mục tài sản đa dạng. Quản lý tài sản bất động sản là một loại quản lý tài sản trong đó công ty tài chính quản lý tài sản như không gian văn phòng, khu bán lẻ, khu công nghiệp, vv Quản lý tài sản bao gồm thu tiền thuê, bảo trì các tòa nhà, quản lý thuê, quản lý các rủi ro được tạo ra thông qua sự không khớp giữa tài sản và nợ của công ty. Bao gồm quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro tiền tệ ...

Quản lý đầu tư là gì?

Quản lý đầu tư có liên quan nhiều hơn tới việc kinh doanh chứng khoán và trái phiếu và các loại hình đầu tư khác để kiếm lợi nhuận và tăng sự giàu có của nhà đầu tư.Quản lý đầu tư có thể được thực hiện ở các cấp độ khác nhau. Nó có thể được thực hiện bởi chính nhà đầu tư hoặc bởi một công ty tài chính chuyên nghiệp. Quản lý đầu tư bao gồm phân tích báo cáo tài chính, quản lý chiến lược danh mục đầu tư, phân tích tài sản, giám sát đầu tư, vv ... Quản lý đầu tư được thực hiện bởi các nhà đầu tư tư nhân như các quỹ tương hỗ và các quỹ giao dịch chứng khoán hoặc các nhà đầu tư tổ chức Một số nhà đầu tư muốn kiểm soát hoàn toàn danh mục đầu tư (bao gồm cả quyết định phân bổ quỹ) cho các nhà quản lý tài chính chuyên nghiệp mà không cần phải tư vấn với nhà đầu tư khi thực hiện các thay đổi quỹ lớn. Các dịch vụ này được gọi là quản lý đầu tư tùy ý.

Sự khác biệt giữa quản lý tài sản và quản lý đầu tư là gì?

Các ngân hàng quản lý tài sản và quản lý đầu tư dưới hình thức dịch vụ ngân hàng tư nhân. Như đã giải thích ở trên, có rất ít sự khác nhau giữa quản lý tài sản và quản lý đầu tư. Ngoài ra, các thuật ngữ này thường được sử dụng thay thế cho nhau. Sự khác biệt chính giữa quản lý tài sản và quản lý đầu tư là thuật ngữ quản lý tài sản được sử dụng để chỉ quản lý tập thể các khoản đầu tư và do đó yêu cầu của các nhà đầu tư có vốn đầu tư lớn hơn với một danh mục đầu tư lớn với chi phí cao đáng kể. Mặt khác, quản lý đầu tư có thể được thực hiện bởi các nhà đầu tư lớn hoặc nhỏ và có thể được thực hiện bởi chính nhà đầu tư hoặc có thể được ủy thác cho một công ty dịch vụ tài chính chuyên nghiệp.

Tóm tắt:

Quản lý Tài sản và Quản lý Đầu tư

• Các ngân hàng quản lý tài sản và quản lý đầu tư dưới hình thức dịch vụ ngân hàng tư nhân.

• Quản lý tài sản là quản lý tài sản bao gồm bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, vv

• Dịch vụ quản lý tài sản là các dịch vụ tài chính được cung cấp bởi các chuyên gia trong đó giá trị, sức khoẻ tài chính, tiềm năng tăng trưởng và cơ hội đầu tư của các tài sản khác nhau được xác định để quản lý chúng thành công.

• Quản lý đầu tư có liên quan nhiều hơn tới việc kinh doanh chứng khoán và trái phiếu và các loại hình đầu tư khác để kiếm lợi nhuận và tăng sự giàu có của nhà đầu tư.

Sự khác biệt giữa quản lý tài sản và quản lý tài sản