Sự khác biệt giữa Arbitrage và Hedging

Arbitrage with Hedging < Thương nhân trên thị trường ngày nay liên tục sử dụng các chiến thuật khác nhau để có được mức lợi nhuận cao hơn, và để đảm bảo rằng mức độ rủi ro phải chịu được giảm thiểu. Việc tham gia đấu giá và bảo hiểm rủi ro là hai biện pháp tương đối khác nhau về mục đích sử dụng. Bài viết sau đây cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về từng loại kỹ thuật và giải thích sự khác biệt giữa hai loại.

Tranh thủ là nơi mà một thương nhân đồng thời mua và bán một tài sản với hy vọng kiếm được lợi nhuận từ sự khác biệt về mức giá của tài sản được mua và tài sản đang được đã bán. Phải lưu ý rằng tài sản được mua và bán ở các thị trường khác nhau; đó là lý do cho sự khác biệt về mức giá. Lý do tại sao có sự khác biệt về mức giá ở các thị trường khác nhau là do sự không hiệu quả của thị trường; mặc dù các điều kiện ở một thị trường đã dẫn đến sự thay đổi về mức giá, bởi vì thông tin này chưa ảnh hưởng đến thị trường khác nên mức giá vẫn không đổi. Một thương nhân muốn tạo ra lợi nhuận có thể sử dụng sự kém hiệu quả trên thị trường để tận dụng lợi thế của họ bằng cách mua tài sản với giá rẻ hơn từ một thị trường và bán nó với giá cao hơn sau đó để tạo ra lợi nhuận chênh lệch.

Bảo hiểm rủi ro là một thủ thuật được thương mại sử dụng để giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra, và do đó làm mất thu nhập do thay đổi trong mức giá. Một nhà đầu tư sẽ phòng ngừa những tổn thất có thể xảy ra bằng cách tham gia vào một khoản đầu tư cho phép nhà đầu tư có thể bù đắp cho bất kỳ tổn thất nào trong trường hợp xảy ra tệ hại hơn. Nó hoạt động như một biện pháp an ninh, hoặc một bảo hiểm bảo hiểm chống lại thiệt hại đáng kể. Bảo hiểm rủi ro có thể được thực hiện bằng các công cụ tài chính như chứng khoán, kỳ hạn, lựa chọn, hoán đổi và chuyển tiếp, và thường sử dụng các chiến lược đầu tư phức tạp như bán ngắn và nắm giữ các vị trí dài. Hedging có thể được hiểu rõ hơn bằng một ví dụ.

Các hãng hàng không liên tục mua nhiên liệu để vận hành các hoạt động. Tuy nhiên, giá nhiên liệu rất bất ổn và hầu hết các hãng hàng không đều cố gắng tránh được nguy cơ này bằng cách mua một hàng rào giá nhiên liệu tối đa. Điều này có thể được thực hiện thông qua các công cụ tài chính như trao đổi một hoặc tùy chọn.

Cạnh tranh và bảo hiểm rủi ro Cạnh tranh và bảo hiểm rủi ro là hai kỹ thuật được sử dụng bởi các thương nhân hoạt động trong một môi trường tài chính bất ổn.Tuy nhiên, các kỹ thuật này khá khác nhau và được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Cạnh tranh thường được sử dụng bởi một thương nhân tìm cách kiếm lợi nhuận lớn thông qua sự không hiệu quả của thị trường. Mặt khác, bảo hiểm rủi ro được sử dụng bởi thương nhân như là một chính sách bảo hiểm để bảo vệ chống lại bất kỳ thiệt hại tiềm năng. Cạnh tranh và bảo hiểm rủi ro tương tự nhau vì cả hai đều yêu cầu các nhà đầu tư dự đoán những động thái trên thị trường và sử dụng các công cụ tài chính để hưởng lợi từ các phong trào đó.

Tóm tắt:

Thương nhân trên thị trường ngày nay liên tục sử dụng các chiến thuật khác nhau để có được mức lợi nhuận cao hơn và để đảm bảo giảm thiểu rủi ro. Việc tham gia đấu giá và bảo hiểm rủi ro là hai biện pháp tương đối khác nhau về mục đích sử dụng.

• Tranh thủ là nơi mà một thương nhân đồng thời mua và bán một tài sản với hy vọng kiếm được lợi nhuận từ sự khác biệt về mức giá của tài sản được mua và tài sản đang được bán.

• Bảo hiểm rủi ro là một thủ thuật mà các thương nhân sử dụng để giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra, và do đó làm mất thu nhập do thay đổi trong mức giá.