Sự khác biệt giữa nhu cầu tổng thể và nhu cầu

Tổng cầu nhu cầu so với nhu cầu

Tổng cầu và nhu cầu là các khái niệm có liên quan chặt chẽ với nhau. Cả cầu và nhu cầu chung thể hiện sự khác biệt chính giữa nghiên cứu kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô. Trong khi kinh tế vi mô liên quan đến nhu cầu về một số hàng hóa và dịch vụ riêng lẻ, kinh tế vĩ mô liên quan đến nhu cầu tổng thể của toàn bộ quốc gia đối với tất cả hàng hoá và dịch vụ. Bài viết đưa ra một giải thích rõ ràng về nhu cầu và tổng cầu và cho thấy những điểm tương đồng chính và sự khác biệt giữa hai.

-1->

Tổng nhu cầu

Tổng nhu cầu là tổng nhu cầu trong một nền kinh tế ở các mức giá khác nhau. Tổng nhu cầu cũng được gọi là tổng chi tiêu và cũng là đại diện cho tổng nhu cầu của quốc gia về GDP. Công thức tính tổng cầu là:

AG = C + I + G + (X-M) , trong đó

C là tiêu dùng tiêu dùng,

- là

G là chi tiêu của chính phủ,

X là xuất khẩu, và

M là hàng nhập khẩu.

Đường cong tổng cầu có thể được vẽ để tìm ra số lượng yêu cầu ở mức giá khác nhau và sẽ xuất hiện xuống dưới dốc từ trái sang phải. Có một số lý do khiến các đường cầu tổng hợp nghiêng xuống dưới theo cách này. Thứ nhất là hiệu quả mua sức, trong đó giá thấp hơn làm tăng sức mua của tiền. Tiếp theo là tác động của lãi suất, trong đó mức giá thấp hơn dẫn đến lãi suất thấp hơn và cuối cùng là hiệu quả thay thế quốc tế, khi mà giá thấp hơn dẫn đến nhu cầu cao hơn đối với hàng sản xuất trong nước và giảm tiêu thụ các sản phẩm nhập khẩu nước ngoài. Nhu cầu được định nghĩa là "mong muốn mua hàng hoá và dịch vụ được hậu thuẫn bởi khả năng và sự sẵn lòng trả giá". Luật về nhu cầu là một khái niệm quan trọng trong kinh tế, và nó xem xét mối quan hệ giữa giá và số lượng yêu cầu. Luật yêu cầu cho rằng khi giá của một sản phẩm làm tăng nhu cầu cho sản phẩm sẽ giảm, và do giá của một sản phẩm giảm thì nhu cầu về sản phẩm sẽ tăng lên (giả định rằng các yếu tố khác không được xem xét).

Đường cầu là biểu hiện bằng đồ thị của luật yêu cầu. Nhu cầu sẽ bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khác nhau cùng với giá cả. Ví dụ, nhu cầu về cà phê Starbucks sẽ bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố như giá cả, giá các chất thay thế khác, thu nhập, sự sẵn có của các nhãn hiệu cà phê khác, v.v.

Sự khác biệt giữa cầu và nhu cầu tổng hợp là gì?

Tổng nhu cầu đại diện cho tổng cung và cầu của tất cả hàng hóa và dịch vụ trong một quốc gia. Nhu cầu cho thấy mối quan hệ giữa giá của sản phẩm và số lượng yêu cầu. Các khái niệm tổng hợp nhu cầu và nhu cầu có liên quan chặt chẽ đến nhau và được sử dụng để xác định sức khoẻ vi mô và kinh tế vĩ mô của một quốc gia, thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng, mức giá, vv Tổng nhu cầu cho thấy tổng chi tiêu của cả quốc gia trên tất cả hàng hóa và dịch vụ trong khi nhu cầu liên quan đến việc xem xét mối quan hệ giữa giá và số lượng yêu cầu đối với mỗi sản phẩm.

Tóm tắt:

Tổng nhu cầu và nhu cầu

• Tổng nhu cầu và nhu cầu thể hiện sự khác biệt chính giữa nghiên cứu về kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô.

• Tổng nhu cầu là tổng nhu cầu trong một nền kinh tế ở các mức giá khác nhau.

• Nhu cầu được định nghĩa là "mong muốn mua hàng hoá và dịch vụ được hỗ trợ bởi khả năng và sự sẵn lòng trả giá".

• Tổng nhu cầu cho thấy tổng chi tiêu của cả nước đối với tất cả hàng hoá và dịch vụ trong khi nhu cầu liên quan đến việc xem xét mối quan hệ giữa giá và số lượng yêu cầu cho từng sản phẩm.