Sự khác biệt giữa khoản bao thanh toán và khoản phải thu Tài chính

999 Factoring vs vs Tài khoản phải thu tài chính

Bao thanh toán và Tài khoản phải thu Tài chính là các điều khoản liên quan đến tài chính doanh nghiệp nhỏ. Luôn luôn là một nhiệm vụ khó khăn để bảo đảm vốn để bắt đầu mạo hiểm vì các ngân hàng không sẵn lòng cung cấp vốn mà không đòi hỏi tài sản thế chấp hoặc báo cáo tài chính trong vài năm gần đây, điều rõ ràng là không có trong trường hợp khởi sự một doanh nghiệp nhỏ. Dòng tiền vào là rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nhỏ mới nào để duy trì nó và để đáp ứng các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Với môi trường tín dụng chặt chẽ hơn bao giờ hết, các công ty luôn tìm kiếm các cách khác để tài trợ cho hoạt động kinh doanh của họ để có được vốn mà họ cần để tiếp tục chạy trơn tru. Hai cách như vậy không truyền thống của tài chính cho một doanh nghiệp nhỏ là bao thanh toán và tài khoản phải thu. Thường thì hai điều được nói đến là gần như giống nhau nhưng có sự khác biệt giữa bao thanh toán và tài khoản phải thu tài chính cần phải được đánh dấu để bất cứ ai đang tìm kiếm tài chính cho kinh doanh của mình có thể mất một hoặc cả hai tùy theo yêu cầu của mình.

Bao thanh toán

Đây là hệ thống mua tài khoản chưa thanh toán hoàn toàn của bất kỳ doanh nghiệp nào của một công ty chuyên về tài chính. Công ty này còn được gọi là yếu tố. Thông thường một nhân tố tăng 70-90% tổng số các khoản phải thu tại thời điểm mua khoản phải thu. Số dư được giải phóng bởi nhân tố sau khi khấu trừ phí bao thanh toán khi yếu tố nhận ra các hoá đơn bình thường sau một khoảng thời gian 30-45 ngày. Phí bao thanh toán phụ thuộc vào số ngày mà số tiền đó có thể được thực hiện theo hệ số và tổng giá trị khoản phải thu. Thông thường, phí bao thanh toán là từ 1 đến 5,5% tổng giá trị khoản phải thu. Phí bao thanh toán cao khi có một số rủi ro trong việc thực hiện các khoản phải thu.

Bao thanh toán cung cấp một cách dễ dàng để có dòng tiền mặt trong một doanh nghiệp quan trọng để duy trì hoạt động hàng ngày và đáp ứng các khoản chi phí hời hợt. Mặt khác, các công ty bao thanh toán đang phát triển mạnh khi họ thu phí hoa hồng để thu thập khoản phải thu từ các nhà cung cấp thay mặt cho công ty. Trong hệ thống này, một chủ doanh nghiệp nhỏ có thể lựa chọn hóa đơn để giữ cho việc tự thực hiện và những cái nào để cung cấp cho công ty bao thanh toán phụ thuộc vào sự dễ dàng thực hiện.

Tài khoản phải thu Đây là một hệ thống tài chính cho một doanh nghiệp nhỏ tương tự như tài trợ truyền thống của các ngân hàng nhưng có nhiều khác biệt tinh tế. Trong khi ngân hàng mở rộng khoản vay kinh doanh chỉ sau khi chủ sở hữu cung cấp tài sản thế chấp như tiền gửi cố định, máy móc và máy móc hoặc một số tài sản khác, trong tài khoản phải thu tài chính chủ doanh nghiệp phải cam kết các tài sản kinh doanh cùng với các khoản phải thu cho công ty tài chính.Dây tín dụng của tổ chức cho vay thay đổi theo các khoản phải thu và thông thường chủ doanh nghiệp được phép rút 70-90% các khoản phải thu và chỉ thu lãi bằng số tiền thu hồi của chủ doanh nghiệp. Tài trợ khoản phải thu là rẻ hơn bao thanh toán và ở đây các khoản phải thu làm tài sản đảm bảo cho tín dụng. Tuy nhiên, tài khoản phải thu tài chính có thể không thích hợp cho các doanh nghiệp rất nhỏ vì các ngân hàng đã thiết lập một mục tiêu tối thiểu để bán hàng tháng để cho phép tín dụng theo cách này.