Sự khác biệt giữa DPI và PPI

DPI so với PPI

Để tương quan thế giới thực với thế giới số, chúng ta cần có một số đơn vị làm cho chúng ta dễ dàng hơn để xác định kích thước tương đương của hình ảnh kỹ thuật số. Số điểm trên mỗi inch hoặc DPI là đơn vị đo mà chúng ta thường thấy nhất. Ở mức cơ bản nhất của nó, nó đơn giản là một thước đo cho thấy có bao nhiêu điểm riêng biệt có thể được vắt xuống một inch. Nó được sử dụng trong công nghệ in để chỉ ra chất lượng mà một máy in có thể tái sản xuất ra sao. Pixel mỗi inch hoặc PPI là một phép đo được sử dụng trong màn hình. Bạn có thể lấy nó bằng cách chia số pixel theo độ dài của màn hình dọc theo cùng một trục. Các giá trị này không thực sự cố định vì người dùng có thể thay đổi chúng tùy thuộc vào nhu cầu của họ. DPI có thể được thay đổi bằng các trình điều khiển được cung cấp bởi máy in trong khi PPI có thể được thay đổi đơn giản bằng cách thay đổi độ phân giải màn hình.

DPI thường được sử dụng thay vì PPI ở những nơi không phù hợp, đơn giản vì người ta đã quen với nó. Một ví dụ tốt cho điều này là trong phần mềm hình ảnh, nơi họ sử dụng DPI để cho biết có bao nhiêu điểm ảnh nên được trong một inch. Mặc dù điều này đúng về mặt kỹ thuật vì một pixel có thể được coi là một dấu chấm, nó phá vỡ quy ước sử dụng cả hai thuật ngữ.

Các giá trị của DPI và PPI không tương đương như có cùng giá trị đối với PPI và DPI sẽ thường dẫn đến các bản in kém hơn, đặc biệt là trong ảnh. Một phần tử pixel trên màn hình có khả năng hiển thị nhiều màu hơn so với mực in trên giấy. Để có chất lượng hình ảnh giống nhau, máy in cần phải đánh lừa mắt người quan sát bằng cách đặt nhiều chấm vào khoảng cách gần nhau. Giá trị PPI cho màn hình thường nằm trong khoảng vài trăm máy in có thể có giá trị DPI trên một nghìn, tùy thuộc vào loại máy in nào. Rõ ràng, giá trị cao hơn mang lại chất lượng hình ảnh tốt hơn cho hình in.

Tóm tắt:
1. DPI là một đơn vị được sử dụng trong in ấn trong khi PPI là một đơn vị được sử dụng trong hiển thị kỹ thuật số và hình ảnh
2. DPI và PPI không cố định vì người dùng có thể chọn giá trị thấp hơn
3. DPI thường được sử dụng sai thay cho PPI
4. Giá trị DPI phải cao hơn nhiều so với giá trị PPI để đạt được kết quả tương tự trên màn hình và trên giấy