Sự khác biệt giữa DoFollow và NoFollow Links

DoFollow vs NoFollow Links

Khi tạo thương hiệu trực tuyến, tầm nhìn là rất quan trọng. Đối tượng khán giả nhìn thấy nội dung của bạn càng lớn thì càng có nhiều người bạn mong đợi nhận được phản hồi. Để tạo tầm nhìn, Công cụ Tìm kiếm Tối ưu hóa (SEO) được thực hiện trên trang web. Trong SEO rất nhiều tập trung được đặt trên tạo liên kết trong blog của bạn mà liên kết ra bên ngoài đến các trang web khác quyền hạn. Điều này có hiệu lực xây dựng thẩm quyền thương hiệu khi khách truy cập vào trang web của bạn có thể có được sự đảm bảo từ các liên kết có liên quan cao có thể được đăng trên trang web. Bất kỳ khi một liên kết được tạo ra trong blog, cho dù nội dung mới, thanh bên hoặc thậm chí là nhận xét của phản hồi từ các bài viết, một liên kết duy nhất tới địa điểm cụ thể đó được tạo ra.

Liên kết tới nội dung có thể là DoFollow hoặc NoFollow. Một liên kết DoFollow là một liên kết duy nhất cho phép các công cụ tìm kiếm sử dụng một đường dẫn cụ thể chạy dọc theo thứ hạng trang của nó để ảnh hưởng đến liên kết đi tới từ trang web. Nói chung, nhiều khách truy cập sẽ ghé thăm các trang được xếp hạng cao trong các công cụ tìm kiếm, vì vậy điều quan trọng là tạo một liên kết đi.

Một liên kết DoFollow rất quan trọng trong việc tạo một liên kết ra ngoài tới trang web có thể được lập chỉ mục bởi các chương trình công cụ tìm kiếm liên tục thu thập thông tin trên mạng tìm nội dung để lập chỉ mục trở lên. Các liên kết DoFollow hướng tới trang web của bạn càng nhiều, quyền hạn của trang web của bạn sẽ càng có và trang web sẽ xếp hạng cao trong các trang công cụ tìm kiếm khác nhau theo thời gian.

Một liên kết NoFollow là đối diện trực tiếp của DoFollow. Đây là một liên kết duy nhất loại bỏ bất kỳ chuyển qua trang trạng thái trang cụ thể của nó đến các trang web khác. Khi tùy chọn NoFollow được chọn, các chương trình công cụ tìm kiếm không thể tìm kiếm thông qua liên kết và do đó bỏ qua bất kỳ nội dung nào. Điều này có hiệu quả có nghĩa là không có tăng trong thứ hạng công cụ tìm kiếm có thể được mong đợi.

Công cụ tìm kiếm khác nhau có các cách sử dụng khác nhau cho các liên kết NoFollow. Đối với Google, liên kết sẽ được tìm kiếm bởi các chương trình công cụ tìm kiếm thu thập thông tin, nhưng sẽ không có hiệu lực đối với trang xếp hạng của Google mà trang web có liên kết NoFollow được kích hoạt. Bing, mặt khác, sẽ không tìm kiếm các liên kết NoFollow và không bao gồm nó trong tính toán. Yahoo theo liên kết NoFollow nhưng không bao gồm các liên kết này trong tính toán xếp hạng.

Nếu trọng tâm của bạn là xây dựng thẩm quyền với các trang web khác, bạn phải đảm bảo rằng bạn đã kích hoạt DoFollow. Điều này giúp độc giả của bạn xem bạn như là một cơ quan, chủ yếu từ thực tế họ có các liên kết khác bao gồm trong công việc của bạn. Nhược điểm của DoFollow là blog của bạn có thể nhận được rất nhiều nhận xét về spam và cần thời gian để xóa tất cả nhận xét từng người một. Một liên kết NoFollow không tạo ra quyền hạn, nhưng mặt khác không có vấn đề về thư rác để giải quyết.Cũng nên sử dụng tính năng gắn thẻ NoFollow cho các liên kết không đáng tin cậy.

Tóm tắt

Liên kết DoFollow cho phép xây dựng quyền lực với khách truy cập thông qua xếp hạng công cụ tìm kiếm.

liên kết NoFollow không cho phép xây dựng quyền lực trên các công cụ tìm kiếm.

nội dung DoFollow được lập chỉ mục trong công cụ tìm kiếm và tính toán xác định vị trí trong công cụ tìm kiếm.

Nội dung NoFollow không được tính trong khi tính toán của công cụ tìm kiếm đang được thực hiện.

DoFollow liên kết phải đối mặt với vấn đề nhận được nhiều nhận xét về thư rác.

Các nhận xét của NoFollow không có nguy cơ nhận nhận nhận xét về spam.

Các công cụ tìm kiếm thu thập nội dung DoFollow và lập chỉ mục trong các công cụ tìm kiếm.

Các chương trình công cụ tìm kiếm có thể hoặc không thể thực hiện theo nội dung NoFollow và không sử dụng các tính toán để chỉ mục nội dung được đánh dấu là NoFollow.

Các liên kết không đáng tin được khuyến khích để được gắn thẻ là NoFollow.