Sự khác biệt giữa DMZ và Firewall

Các doanh nghiệp trong những thời đại hiện đại này thường cần có quyền truy cập internet để có hiệu quả và có lợi nhuận. Các tiện nghi hiện đại như email và VoIP không chỉ giúp cho nhân viên của bạn giao tiếp dễ dàng hơn mà còn giảm chi phí của bạn bằng một khoản lợi nhuận lớn so với các hệ thống truyền thông truyền thống. Nhưng việc kết nối internet không phải là một con đường một chiều; những người khác cũng có thể kết nối với bạn và khai thác bất kỳ điểm yếu nào mà họ có thể sử dụng để vào mạng của bạn. Để ngăn chặn những kẻ độc hại nhận được dữ liệu bí mật hoặc phá hoại máy chủ của riêng bạn, bạn phải sử dụng các thiết bị hoạt động như các rào cản về an ninh.

Đầu tiên là tường lửa được đặt giữa mạng của bạn và internet. Nó được sử dụng để chặn các cuộc giao dịch trái phép từ mạng Internet đi vào mạng của bạn trong khi vẫn cho phép truyền thông được ủy quyền đi qua. Bạn có thể tưởng tượng bức tường lửa như là một nhân viên bảo vệ kiểm tra người. Mặc dù có một số nhược điểm đối với tường lửa, giống như các hình phạt nhỏ trong hoạt động, luôn cần phải có một.

Hệ thống an ninh có thể khó thực hiện đôi khi, nhưng cần thiết để cung cấp dịch vụ không bị gián đoạn trong khi bảo vệ dữ liệu chỉ dành cho sử dụng nội bộ. Tường lửa và DMZ là hai phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để bảo vệ các máy chủ của chính bạn, nhưng không hạn chế bản thân với cả hai. Bạn luôn phải theo dõi những mối đe dọa mới và những cách mà bạn có thể tự bảo vệ khỏi những mối đe dọa này.