Sự khác biệt giữa sự đa dạng và bao gồm

Sự khác biệt chính - Đa dạng và Bao gồm

Sự đa dạng và sự bao gồm là hai khái niệm mà chúng ta thường nói đến trong nhiều tình huống xã hội, trong đó có thể nhận ra sự khác biệt chính. Bạn có thể đã nghe về các mục tiêu tổ chức, nơi một tổ chức thúc đẩy nền văn hoá đa dạng và bao gồm. Điều đó có nghĩa là gì? Bài báo này cố gắng làm rõ sự khác biệt giữa hai từ này với các ví dụ. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào hai từ. Đa dạng làm nổi bật sự khác biệt mà mọi người có trên cơ sở giới tính, chủng tộc, dân tộc, khuynh hướng tình dục ... Bao gồm nêu bật nhu cầu kết hợp những người khác nhau trong một nền tảng đơn lẻ nơi họ được tôn trọng và đánh giá cao. Như bạn thấy, Sự khác biệt chính giữa sự đa dạng và sự bao gồm là trong khi sự đa dạng tập trung vào sự khác biệt, sự bao gồm tập trung vào việc liên quan đến tất cả những người khác nhau .

Đa dạng là gì?

Đa dạng làm nổi bật sự khác biệt mà mọi người có trên cơ sở giới tính, chủng tộc, khuynh hướng tình dục, dân tộc, vv Trong một xã hội, con người có nguồn gốc khác nhau. Ví dụ, sắc tộc của tôi có thể hoàn toàn khác với người khác trong xã hội mà tôi đang sống. Khi người ta đến từ các nguồn gốc khác nhau, họ thường gặp khó khăn trong việc quản lý công việc của mình với người khác. Điều này chủ yếu là do người ta có cách suy nghĩ, thực hành, hệ thống giá trị và thậm chí định kiến. Chúng thường có xu hướng va chạm với những người khác trong khi làm việc.

Ví dụ, trong một môi trường làm việc, có rất nhiều người. Họ có thể đến từ các nhóm dân tộc khác nhau, các lớp học khác nhau và có định hướng tình dục khác nhau. Những nhân viên này từng có nhận thức của họ. Vì vậy, khi các nhân viên được tập hợp cho các dự án khác nhau một số vấn đề có thể phát sinh do sự đa dạng này là người không hiểu được quan điểm của người khác. Tuy nhiên, sự đa dạng có thể được biến thành một tài sản nếu các cá nhân nhận thức được sự khác biệt của họ và học cách tôn trọng họ.

Bao gồm là gì?

Bao gồm nhấn mạnh sự cần thiết phải kết hợp những người khác nhau trong một nền tảng đơn lẻ, nơi họ được tôn trọng và có giá trị. Một số người tin rằng sự hòa nhập là một bước đi vượt ra ngoài sự đa dạng, nơi những người có sự khác biệt được kết hợp với nhau. Đặc điểm của sự bao gồm là nó khuyến khích sự tham gia của tất cả mọi người và cũng đảm bảo đối xử bình đẳng. Nó phục vụ cho nhu cầu của tất cả các cá nhân và cho phép họ đạt được tiềm năng cao nhất.

Trong các tổ chức, khái niệm bao gồm được thúc đẩy với mục đích bồi dưỡng một môi trường tích cực nơi tiếng nói của các cá nhân khác nhau được lắng nghe và tôn trọng.Điều này cũng tạo ra một không khí tuyệt vời nơi những người có sự đa dạng có thể làm việc với những người khác trong hợp tác. Việc thúc đẩy sự bao gồm có thể mang lại lợi ích cho các tổ chức vì nó mang lại những quan điểm khác nhau có thể dẫn đến thành công trong tổ chức.

Sự khác nhau giữa Bao gồm và Đa dạng là gì?

Các định nghĩa về Đa dạng và Bao gồm:

Đa dạng: Đa dạng làm nổi bật sự khác biệt mà mọi người có được dựa trên giới tính, chủng tộc, khuynh hướng tình dục, dân tộc, vv

Bao gồm: cần phải kết hợp những người khác nhau trong một nền tảng đơn lẻ nơi họ được tôn trọng và có giá trị.

Đặc điểm Đa dạng và Bao gồm:

Nhấn mạnh:

Đa dạng: Sự nhấn mạnh là sự khác biệt mà mọi người có.

Bao gồm: Sự nhấn mạnh là làm cho tất cả những người khác nhau tham gia.

Con người:

Đa dạng: Đa dạng không khuyến khích mọi người tham gia.

Bao gồm: Sự hòa nhập khuyến khích mọi người tham gia vì họ cảm thấy có giá trị.

Hình ảnh Courtesy:

1. Uỷ ban đa dạng của Milbank By Almsft67 [CC BY-SA 2. 5] thông qua Commons

2. Hội nghị đa dạng về Wikimedia 2013 22 Tác giả: Christopher Schwarzkopf (WMDE) Hội nghị Đa dạng Đa dạng Đô thị 2013 [CC BY-SA 3. 0],