Sự khác biệt giữa sự đa dạng và hành động khẳng định

Đa dạng với hành động khẳng định

Hành động khẳng định và sự đa dạng là cả hai biện pháp được thực hiện với mục tiêu khuyến khích các công ty thuê và quảng bá nhân công từ nhiều nguồn gốc khác nhau. Cả sự đa dạng và hành động khẳng định đều tập trung vào việc loại trừ phân biệt đối xử trong việc tuyển dụng các nhóm thiểu số bao gồm phụ nữ, những cá nhân khác biệt và các nhóm dân tộc thiểu số khác đang bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Tuy nhiên, cách thức mà mỗi sáng kiến ​​được thực hiện khá khác biệt. Bài viết sau đây cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về từng vấn đề và giải thích sự tương đồng và khác biệt giữa hành động khẳng định và sự đa dạng.

Hành động khẳng định là gì?

Hành động khẳng định lần đầu tiên được Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy sử dụng khi ban hành lệnh cung cấp cơ hội việc làm bình đẳng cho các cá nhân bất kể màu sắc, chủng tộc, tín ngưỡng hay quốc tịch của họ. Do đó, hành động khẳng định là một tập hợp các chính sách đã tạo ra cơ chế bình đẳng về cơ hội tạo cơ hội việc làm bình đẳng cho tất cả mọi người. Tòa án có thể ra lệnh hành động khẳng định với một công ty đã bị buộc tội phân biệt đối xử, do đó bắt buộc luật pháp cho phép. Hành động khẳng định là hạn chế đối với các nhóm đặc biệt của những nhóm thiểu số trước đây bị thiệt thòi bao gồm phụ nữ, các cựu chiến binh và các cựu chiến binh. Mục đích của hành động khẳng định chủ yếu là để tránh hành động pháp lý chống lại phân biệt đối xử, và để tăng việc làm trong các nhóm thiểu số và các nhóm thiệt thòi ở nơi làm việc.

Đa dạng là gì?

Đa dạng là một sáng kiến ​​chiến lược tiếp theo là một công ty tự nguyện cải thiện sự đa dạng trong lực lượng lao động của mình. Đa dạng là một phương pháp tiếp cận rộng rãi chấp nhận tất cả mọi người, bao gồm các nhóm thiểu số như phụ nữ, các chiến binh khác nhau, và cựu chiến binh, cũng như bất kỳ nhóm người nào khác bất kể niềm tin, tôn giáo, quan điểm, giá trị, quan điểm chính trị, khuynh hướng tình dục, vv Các tổ chức thực hiện các sáng kiến ​​đa dạng không chỉ đơn giản là xem xét để ngăn ngừa kỳ thị nơi làm việc mà còn nhằm đạt được một loạt các kết quả. Đó là nâng cao khả năng sinh lợi của một công ty, nuôi dưỡng nhiều quan điểm và ý tưởng đa dạng, tiếp cận người tiêu dùng mới và thị trường tiềm năng, tăng tính sáng tạo và có nhiều giải pháp và quan điểm khác nhau về các vấn đề và vấn đề.

Hành động Đứng trước Đa Dạng

Đa dạng và hành động khẳng định là cả hai sáng kiến ​​đi đôi với nhau.Tuy nhiên, sự đa dạng cần một bước xa hơn hành động khẳng định và dựa trên các ý tưởng ban đầu và khái niệm về việc làm cơ hội bình đẳng. Nếu không có hành động khẳng định, một công ty sẽ không thể tuyển dụng và thúc đẩy một lực lượng lao động đa dạng, mà không có cửa sổ để các sáng kiến ​​đa dạng sẽ không thể truy cập nơi mà mọi người được đánh giá cao về sự khác biệt và ý tưởng độc đáo, niềm tin, giá trị, vv Có, tuy nhiên, một số khác biệt giữa hai.

Hành động khẳng định tập trung vào việc cải thiện số lượng nhân viên đa dạng được tuyển dụng. Mặt khác, sự đa dạng nhằm thay đổi văn hóa của tổ chức để chấp nhận nhiều quan điểm, giá trị và sự khác biệt khác nhau. Mặc dù hành động khẳng định là bắt buộc, tính đa dạng là tự nguyện và tập trung vào một cách tiếp cận rộng hơn bao gồm không chỉ người bị bất lợi trước đây mà còn bao gồm các nhóm khác của cá nhân bất kể niềm tin, tôn giáo, quan điểm, giá trị, quan điểm chính trị,

Khác biệt giữa sự đa dạng và hành động khẳng định là gì?

• Hành động khẳng định và đa dạng là cả hai biện pháp được thực hiện nhằm khuyến khích các công ty tuyển dụng và thúc đẩy công nhân từ các nguồn gốc khác nhau.

• Hành động khẳng định lần đầu tiên được sử dụng bởi Tổng thống Mỹ John F. Kennedy khi ban hành luật để tạo cơ hội việc làm bình đẳng cho các cá nhân, bất kể màu da, chủng tộc, tín ngưỡng hay quốc tịch của họ.

• Sự đa dạng là một sáng kiến ​​chiến lược theo sau bởi một công ty tự nguyện cải thiện sự đa dạng trong lực lượng lao động của mình.