Sự khác biệt giữa phân phối hệ điều hành và hệ điều hành mạng

Ban đầu, máy tính được xây dựng để hoạt động như một thực thể đơn lẻ; có tài nguyên riêng biệt và hệ điều hành cá nhân. Mặc dù việc sử dụng nhiều máy tính để giải quyết một vấn đề không phải là không nghe, nhưng thường là công việc của con người để chia nhỏ vấn đề thành các khối có thể quản lý mà các máy tính có thể làm việc riêng.

Một hệ điều hành phân tán chỉ là một cải tiến khái niệm ban đầu. Nhưng thay vì một người cắt công việc, hệ điều hành là đủ thông minh để biết máy tính nào đang bị quá tải và những người đang nhàn rỗi. Nó sẽ cân bằng các tác vụ có sẵn để mỗi máy tính trong nhóm đang chia sẻ tải bình đẳng. Điều này là tốt cho tối đa hóa tính hữu dụng của mỗi máy tính. Hạn chế mặc dù là bạn sẽ cần phải nâng cấp tất cả các đơn vị thường xuyên để duy trì một mức độ hợp lý của hiệu suất. Ngoài ra còn có một số phần mềm mà chỉ đơn giản là không tương thích với tính toán phân tán. Chúng không được tối ưu hóa để tận dụng lợi thế của nhiều quy trình và do đó chỉ có thể được xử lý bởi một máy tính.

Tùy thuộc vào nhu cầu và nguồn lực của công ty bạn, một hệ điều hành phân phối hoặc mạng có thể rất đáng xem. Mỗi người đều có những lợi thế và bất lợi riêng của mình mà bạn nên cân nhắc. Một hệ điều hành phân tán có thể tốn kém hơn một hệ điều hành mạng, nhưng một hệ điều hành mạng không thể xử lý các chương trình đòi hỏi tính toán do căng thẳng nó đặt trên máy chủ. Quyết định là tùy thuộc vào bạn trong việc chọn một giải pháp tốt hơn những gì bạn đang có.