Sự khác biệt giữa DHCP và BOOTP

DHCP vs BOOTP

Nhiều người đã quen thuộc với DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) vì nó rất phổ biến trong rất nhiều mạng, dù là doanh nghiệp hay nhà. Điều mà nhiều người không biết là DHCP được thiết kế để trở thành người kế nhiệm Giao thức Bootstrap cũ hơn, thường được gọi là BOOTP để thích ứng với nhu cầu đang thay đổi của ngành.

BOOTP được thiết kế để cung cấp địa chỉ IP trong quá trình khởi động hoặc khi máy tính khởi động. BOOTP cũng có khả năng chỉ người dùng tới vị trí của một tệp hình ảnh có chứa một hệ điều hành, có thể được sử dụng bởi các máy khách mỏng hoặc các máy tính không đĩa.

DHCP tập trung cung cấp địa chỉ IP cho các máy tính có thể được di chuyển khá thường xuyên. Không giống như BOOTP cần giao tiếp với máy khách trong quá trình khởi động, DHCP có thể giao tiếp với máy khách sau khi hệ điều hành được nạp. Điều này làm cho người dùng dễ dàng sử dụng máy tính của họ và chạy mà không phải khởi động lại máy tính mọi lúc. Khởi động lại là cần thiết cho BOOTP vì nó là phương tiện duy nhất để khách hàng có thể gia hạn hợp đồng cho thuê đã được chỉ định.

Chiều dài của thời gian thuê mặc định cũng phản ánh mục đích của cả hai giao thức. BOOTP không mong đợi các máy tính được gắn vào mạng sẽ được di chuyển thường xuyên. Do đó, nó cung cấp một hợp đồng thuê dài hạn dài 30 ngày với địa chỉ IP cho mỗi máy tính. DHCP cần thời gian thuê hết hạn khá nhanh hoặc có thể sẽ hết địa chỉ IP để cung cấp cho các máy tính mới. Do đó cung cấp một thời gian thuê ngắn mặc định là 8 ngày.

DHCP được chứng minh là vượt trội hơn BOOTP. Lý do duy nhất mà mọi người có thể chọn để sử dụng BOOTP là khi xử lý các hệ thống máy tính không đĩa cần định vị tệp hình ảnh của nó.

Tóm tắt:
1. DHCP được thiết kế để thay thế BOOTP cũ hơn
2. BOOTP chỉ có thể cung cấp một IP cho máy tính trong khi nó đang khởi động trong khi DHCP có thể cung cấp một IP khi hệ điều hành đã được nạp
3. DHCP chủ yếu được sử dụng để cung cấp các địa chỉ IP cho máy tính trong khi BOOTP được sử dụng để cấu hình và khởi động máy tính không đĩa hoặc các máy trạm mỏng
4. BOOTP có hợp đồng thuê 30 ngày với địa chỉ IP làm mặc định trong khi DHCP chỉ đặt 8 là mặc định
5. DHCP có thể tự động hoãn lại hoặc gia hạn hợp đồng của họ trong khi BOOTP yêu cầu khởi động lại hệ thống