Chênh lệch giữa các độ và Radians

Độ và Radians

Hình học bao gồm việc nghiên cứu các hình dạng, kích thước, vị trí và các thuộc tính của không gian. Nó cũng liên quan đến độ dài, diện tích, thể tích và các phép đo khác về không gian, đường kẻ, điểm và mặt phẳng. Nó nghiên cứu các kích thước và đối xứng trong các mẫu như những mẫu được tìm thấy trong chất rắn, đa giác và hình tròn. Vòng tròn có bán kính, đường kính và chu vi. Nó cũng có góc.

Góc là hình học hình học được hình thành bởi hai tia nối ở một điểm chung hoặc đỉnh. Khi hai đường nối với nhau tại một điểm nhất định, một góc được hình thành, và phép đo của nó thay đổi theo sự quay của các đường hoặc các tia về đỉnh. Trong góc đo, có một số đơn vị được sử dụng, nhưng phổ biến nhất là độ và radian. Chúng cũng là các đơn vị được sử dụng để đo vòng tròn và quả cầu để xác định diện tích, thể tích, chu vi và chu vi của chúng.

Độ là đơn vị đo được sử dụng để xác định kích thước của một góc và thể hiện hướng của nó. Khi một góc đi dọc theo vòng tròn, nó tương đương với 360 độ. 360 độ của một vòng tròn là cơ sở để tính các phép đo góc. Khi đo góc của một phần của một vòng tròn, nó bắt đầu từ giữa và kéo dài đến chu vi của nó. Các góc của tam giác, mặt khác, bằng 180 độ.

Mức độ tính toán thường liên quan đến số lượng lớn, và chúng có thể phức tạp một chút. Các bằng cấp được giảng dạy sớm ở trường khi học sinh được dạy toán đơn giản, thường ở trường tiểu học sau đó tiếp tục học trung học và cao đẳng.

Mặt khác, đơn vị góc đo khác, radian, được dạy ở phần sau của trường trung học và sau đó là đại học. Nó được sử dụng trong toán học cao hơn hoặc cao cấp như là lượng giác và tích phân. Các tính toán sử dụng radian có số nhỏ hơn, và chúng là một cách dễ dàng và đơn giản hơn để tính toán các góc. Bán kính của một vòng tròn là một nửa khoảng cách qua trung tâm của nó mà làm cho một góc bằng một radian. Radian bằng 180 độ vì toàn bộ vòng tròn là 360 độ và bằng hai radian pi.

Một radian không được sử dụng rộng rãi trong việc đo vòng tròn và góc độ như một mức độ vì nó liên quan đến kiến ​​thức về toán học cao hơn và bao gồm các đường tiếp tuyến, sin, và cosin được giảng dạy ở đại học.

Tóm tắt:

1. Một mức độ là một đơn vị đo lường được sử dụng để đo vòng tròn, hình cầu, và góc, trong khi một radian cũng là một đơn vị đo được sử dụng để đo góc.
2. Các bằng cấp được giảng dạy sớm trong trường học bắt đầu ở trường tiểu học sau đó là trường trung học và lên đại học trong khi các radian thường được dạy ở trường trung học phổ thông và cao đẳng.
3. Trong hai, độ được sử dụng phổ biến hơn khi chúng sử dụng toán học đơn giản trong khi các radian sử dụng toán học cao hơn hoặc cao cấp.
4. Một vòng tròn có 360 độ là diện tích đầy đủ của nó trong khi radian của nó chỉ là một nửa của nó là 180 độ hoặc một pi radian