Sự khác biệt giữa quốc phòng và quốc phòng

Quốc phòng và Phòng thủ

Sự khác biệt về cách viết tả của tiếng Anh, quốc phòng và quốc phòng đôi khi gây nhầm lẫn cho người dân và làm họ nghĩ rằng có một số khác biệt giữa quốc phòng và quốc phòng. Nó cũng làm cho Người tự hỏi liệu họ có hai ý nghĩa khác nhau và có lẽ một người có một cách sử dụng khác nhau từ khác. Tuy nhiên, không có sự khác biệt về ý nghĩa, mặc dù quốc phòng hoặc quốc phòng có một số định nghĩa. Trong thể thao, quốc phòng hoặc phương tiện để đơn giản không để cho đối thủ đạt được điểm số bằng cách bảo vệ khu vực được chỉ định của mình. Trong thuật ngữ quân sự, quốc phòng và quốc phòng có nghĩa là để bảo vệ bản thân và người khác khỏi bị tổn hại. Trong kiến ​​trúc, nó có nghĩa là một cấu trúc tăng cường và bảo vệ. Về mặt luật pháp, nó có thể là sự từ chối của bị đơn theo yêu cầu hoặc cáo buộc đối với người đó. Nó cũng có thể có nghĩa là bị đơn và luật sư của họ và các thủ tục mà họ đã thông qua để bảo vệ chống lại yêu cầu bồi thường đã được thực hiện. Như vậy, các câu hỏi phát sinh là tại sao có tồn tại một sự khác biệt trong cách viết của hai từ.

Sự khác biệt giữa Quốc phòng và Quốc phòng là gì?

Sự khác biệt giữa phòng thủ và phòng thủ là "bảo vệ" là cách viết của người Mỹ được sử dụng rộng rãi trong số các nước đã áp dụng tiếng Anh Mỹ. Mặt khác, "Quốc phòng" là phiên bản tiếng Anh của thuật ngữ này và đang được sử dụng rộng rãi trong các lãnh thổ trước đây của Vương quốc Anh như Úc và Canada.

Không có sự khác biệt lớn giữa quốc phòng và quốc phòng khác với cách họ được đánh vần và các quốc gia mà chúng được sử dụng như vậy. Để diễn giải George Bernard Shaw, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh là hai quốc gia được chia ra bởi một ngôn ngữ chung. Mặc dù hai biến thể của tiếng Anh có thể hiểu được lẫn nhau nhưng đôi khi có sự khác biệt giữa chúng và gây hiểu nhầm, lẫn lộn và bối rối. Tuy nhiên, phòng thủ và phòng thủ là hai từ có thể được sử dụng hoán đổi cho nhau trong bất kỳ trường hợp nào.

- Tóm tắt:

Phòng thủ và Phòng thủ

• Quốc phòng và phòng thủ đều có ý nghĩa giống nhau. Không có sự khác biệt trong cách sử dụng của chúng.

• Sự khác biệt chính tả giữa phòng thủ và phòng thủ là do "phòng thủ" là phiên bản tiếng Anh của Hoa Kỳ trong khi 'quốc phòng' là phiên bản tiếng Anh của Anh.