Sự khác biệt giữa khoản khấu trừ và phí bảo hiểm

Khoản khấu trừ và phí bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng được ký kết giữa hai bên; công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm trong đó người được bảo hiểm sẽ phải trả một khoản phí cho hãng bảo hiểm mà sẽ đổi lại hứa trả mọi khoản tổn thất được quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Chính sách bảo hiểm được thực hiện bởi các doanh nghiệp và cá nhân để giúp bảo vệ chống lại tổn thất tài chính lớn. Ngoài ra, chính sách bảo hiểm có thể cung cấp cho chủ sở hữu chính sách cũng như bất kỳ bên nào mà chủ sở hữu hợp đồng có trách nhiệm (chẳng hạn như khách hàng, nhân viên, bên thứ ba) hậu thuẫn tài chính để đòi bồi thường thiệt hại. Các điều khoản phí bảo hiểm và khấu trừ là thuật ngữ bảo hiểm, và điều quan trọng là phải hiểu rõ sự khác biệt giữa phí bảo hiểm và bảo hiểm khấu trừ để hiểu đầy đủ những gì mà chính sách bảo hiểm của bạn cung cấp. Bài viết đưa ra một giải thích rõ ràng về từng điều khoản này và nêu bật sự khác biệt giữa phí bảo hiểm và khấu trừ.

Phí bảo hiểm là gì?

Phí bảo hiểm là khoản thanh toán do bên được bảo hiểm (người mua hợp đồng bảo hiểm) trả cho công ty bảo hiểm (công ty bảo hiểm). Phí bảo hiểm sẽ được thanh toán hàng tháng và được thanh toán để giữ cho chính sách bảo hiểm hoạt động và duy trì bảo hiểm. Phí bảo hiểm được coi là chi phí hàng tháng để giữ bảo hiểm của bạn. Một người có thể quyết định trả phí bảo hiểm cao hơn hoặc phí bảo hiểm thấp hơn, nhưng điều này sẽ phụ thuộc vào số tiền khấu trừ mà họ muốn trả. Chẳng hạn, bạn lấy bảo hiểm cho chiếc xe của bạn trị giá $ 3000 mỗi năm và được tính phí bảo hiểm hàng tháng là $ 100 mỗi tháng. Khoản 100 đô la mà bạn phải trả mỗi tháng là chi phí mà bạn cần phải trả để duy trì bảo hiểm cho xe của bạn.

Khoản khấu trừ là gì?

Khoản khấu trừ là số tiền mà người được bảo hiểm phải tự thanh toán trước khi công ty bảo hiểm trả khoản tiền bồi thường. Ví dụ, bạn mua bảo hiểm trên xe của bạn với khoản khấu trừ là $ 300. Trong trường hợp xe của bạn gặp tai nạn, bạn sẽ phải trả 300 đô la đầu tiên và công ty bảo hiểm sẽ trang trải các chi phí còn lại. Số tiền mà bạn quyết định trả là khấu trừ sẽ phụ thuộc vào số tiền bạn có thể trả trước. Số tiền khấu trừ cũng sẽ xác định số tiền được trả như một khoản phí bảo hiểm.

Sự khác nhau giữa Premium và Deductible là gì?

Phí bảo hiểm và các khoản khấu trừ là các điều khoản có liên quan chặt chẽ với nhau vì cả hai đều là thuật ngữ bảo hiểm.Phí bảo hiểm là số tiền mà người mua bảo hiểm trả cho công ty bảo hiểm để duy trì bảo hiểm của họ. Mặt khác, khoản khấu trừ là số tiền mà cá nhân phải trả trước khi công ty bảo hiểm bắt đầu thanh toán khoản bồi thường. Số tiền mà bạn sẽ phải trả là phí bảo hiểm sẽ phụ thuộc vào số tiền được trả như một khoản khấu trừ. Nếu bạn chọn trả một khoản khấu trừ cao hơn, bạn sẽ phải trả mức phí bảo hiểm thấp hơn, và nếu bạn chọn trả một khoản khấu trừ thấp thì chi phí bảo hiểm của bạn sẽ cao hơn. Trừ khi bạn rất dễ bị tai nạn hoặc có khả năng bị tổn thất cao hơn (tổn thất đặc biệt được bảo hiểm của bạn), bạn nên chọn một khoản khấu trừ cao hơn để giảm chi phí của chính sách (phí bảo hiểm). Tuy nhiên, bạn phải đảm bảo rằng khoản khấu trừ bạn chọn nằm trong khả năng tài chính của bạn và không gây ra những khó khăn tài chính lớn.

Tóm tắt:

Phí bảo hiểm và Khoản khấu trừ

• Hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng được ký kết giữa hai bên; công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm trong đó người được bảo hiểm sẽ phải trả một khoản phí cho hãng bảo hiểm mà sẽ đổi lại hứa trả mọi khoản tổn thất được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

• Phí bảo hiểm và các khoản khấu trừ là các điều khoản có liên quan chặt chẽ với nhau trong cả hai đều là thuật ngữ bảo hiểm.

Phí bảo hiểm là khoản phí mà người được bảo hiểm trả cho công ty bảo hiểm mỗi tháng để duy trì chính sách bảo hiểm và duy trì bảo hiểm. Phí bảo hiểm được coi là chi phí hàng tháng để giữ bảo hiểm của bạn.

• Khoản khấu trừ là số tiền mà người được bảo hiểm phải tự thanh toán trước khi công ty bảo hiểm trả khoản tiền bồi thường.

• Khoản tiền mà bạn sẽ phải trả là phí bảo hiểm sẽ phụ thuộc vào số tiền được trả như một khoản khấu trừ bảo hiểm. Nếu bạn chọn trả một khoản khấu trừ cao hơn, bạn sẽ phải trả mức phí bảo hiểm thấp hơn, và nếu bạn chọn trả một khoản khấu trừ thấp thì chi phí bảo hiểm của bạn sẽ cao hơn.

Sự khác nhau giữa mức dư thừa và khoản khấu trừ

  1. Khác biệt giữa bảo hiểm và bồi thường
  2. Khác biệt giữa bảo hiểm và đảm bảo
  3. Sự khác biệt giữa bảo hiểm của bên thứ ba và bảo hiểm toàn diện