Sự khác biệt giữa DB2 và Oracle

DB2 và Oracle

An RDBMS hoặc Hệ thống Quản lý Cơ sở dữ liệu Quan hệ là một loại phần mềm theo dõi nhiều cơ sở dữ liệu và các mối quan hệ của họ với nhau. Hai phần mềm RDBMS có sẵn thương mại là DB2 từ IBM và Oracle từ một công ty được gọi là Relational Software Incorporated nhưng sau đó đổi tên thành Tổng công ty Oracle.

Cả hai DB2 và Oracle đều có thể được mua độc lập và được cài đặt trong nhiều hệ điều hành bao gồm Windows, Linux và Unix mặc dù chúng không phổ biến trong Windows như là máy chủ Microsoft SQL. Bạn cũng có thể mua DB2 đóng gói với một máy chủ máy chủ iSeries từ IBM và hệ điều hành của nó. IBM tự hào rằng những gói này là một lựa chọn thay thế nhanh hơn và rẻ hơn để mua Oracle cùng với một máy chủ và hệ điều hành. Tốc độ thu được là do giảm các chức năng không cần thiết trong hệ điều hành. Máy tính iSeries chủ yếu phục vụ cho nhu cầu của DB2 và do đó được sắp xếp hợp lý và có nhiều chức năng hơn.

Việc lựa chọn giữa DB2 và Oracle thực sự là sự lựa chọn và kinh nghiệm của công ty bạn hoặc của riêng bạn với sản phẩm. Hầu hết người dùng máy chủ DB2 và máy chủ iSeries thích ở lại với gói phần mềm IBM trong khi hầu hết người dùng mới thích Oracle. Vì DB2 chỉ đứng thứ hai về Oracle trong thị phần, họ đã có những động thái để làm cho nó dễ dàng hơn cho những người chưa bao giờ sử dụng DB2 để chuyển sang hệ thống của họ. Họ đã thậm chí sửa đổi một số khía cạnh, làm cho nó tương tự như cách nó sẽ được trong một hệ thống Oracle.

Tóm tắt:

1. DB2 là một RDBMS từ IBM, trong khi Oracle là một RDBMS từ công ty có cùng tên

2. IBM cung cấp DB2 được đóng gói cùng với phần cứng và hệ điều hành của iSeries trong khi Oracle được bán dưới dạng một phần mềm độc lập
3. Hầu hết mọi người thường coi Oracle là tốt hơn do nhiều thiếu sót của DB2
4. Oracle trực tiếp hỗ trợ một máy chủ ứng dụng Java, nơi bạn có thể triển khai servlet Java trong khi với DB2 bạn sẽ cần phải sử dụng một trình dịch Java như Tomcat