Sự khác biệt giữa Dark và Light Brown Đường

Đường nâu đen và nâu nhạt đường Đường nâu là đường sucrose có màu nâu đặc biệt. Đó là mật mía tạo ra màu nâu đặc trưng cho đường sucrose này. Đường nâu được tinh chế hoặc tinh chế một phần. Đường màu nâu có sẵn ở các màu sáng và tối.

Sự khác biệt giữa đường nâu sẫm và đường nâu nhạt chủ yếu là do sự có mặt của mật mía. Đường nâu nhạt chứa 3,5% mật mía, và đường nâu đậm chứa khoảng 6,5% mía. Đường nâu đậm có hương vị mật đường nhiều hơn vì nó có nhiều hàm lượng mật đường trong đó. Đường nâu đậm có hương vị mạnh mẽ trong khi đường nâu nhạt có hương thơm nhẹ và nhẹ.

Đường nâu sẫm và đường nâu nhạt được sử dụng trong thực phẩm nướng. Tuy nhiên, khi đường nâu đậm được sử dụng, nó làm cho bánh quy nướng hơn vì nó chứa nhiều độ ẩm hơn. Vì đường nâu đậm có chứa hơi ẩm, thực phẩm nướng bằng đường này mất nhiều thời gian hơn thức ăn có đường nâu nhạt. Không giống như đường nâu nhạt, đường nâu tối mang lại màu sắc sâu cho thức ăn nướng.

Khi so sánh hai loại đường nâu, một loại ánh sáng nhẹ hơn và hương vị caramel. Mặt khác, đường nâu đen là mạnh mẽ hơn. Đường nâu nhạt thường được sử dụng hơn đường nâu đậm. Trong khi đường nâu nhạt được sử dụng để làm bánh bơ, đường nâu đậm được sử dụng nhiều hơn để làm bánh nướng và bánh gừng.

Cả đường nâu sẫm lẫn đường nâu nhạt đều không có tác dụng xấu.

Tóm tắt:

1. Đường nâu được tinh chế hoặc tinh chế một phần.

2. Đó là mật mía tạo ra màu nâu đặc trưng cho đường sucrose này.

3. Đường nâu nhạt chứa 3,5% mật mía, và đường nâu đậm chứa khoảng 6,5% mía.
4. Đường nâu nhạt thường được sử dụng hơn đường nâu đậm.
5. Khi đường nâu đậm được sử dụng, nó làm cho bánh quy nướng hơn vì nó chứa nhiều độ ẩm hơn.
6. Không giống như đường nâu nhạt, đường nâu tối mang lại màu sắc sâu cho thức ăn nướng.
7. Vì đường nâu đậm có chứa hơi ẩm, thực phẩm nướng bằng đường này mất nhiều thời gian hơn thức ăn có đường nâu nhạt.
8. Đường nâu đậm có hương vị mật đường nhiều hơn vì nó có nhiều hàm lượng mật đường trong đó.
9. Khi so sánh hai loại đường nâu, một loại ánh sáng nhẹ hơn và hương vị caramel. Mặt khác, đường nâu đen là mạnh mẽ hơn.