Sự khác biệt giữa Cytosol và Cytoplasm

Cytosol vs Cytoplasm

Cytosol là dịch trong tế bào có trong tế bào. Một khi quá trình sinh vật trung gian bắt đầu, chất lỏng được tách ra bởi màng tế bào từ các cơ quan (ma trận ty thể) và các nội dung khác trôi nổi trong tế bào chất Cytosol là một phần của tế bào chất không được giữ bởi bất kỳ cơ quan nào trong tế bào.Trong mặt khác, tế bào chất là một phần của tế bào được chứa trong toàn bộ màng tế bào.Nó là tổng số nội dung trong màng tế bào không phải là nội dung của hạt nhân của tế bào.Tất cả các cơ quan tế bào trong sinh vật nhân chuẩn Các tế bào trung tâm, tế bào dạng hạt trong tế bào chất là endoplasm, trong khi đó lớp mô xung quanh được gọi là vỏ não hoặc bạch cầu.

Nó nằm trong tế bào chất các cytosol rằng tất cả các phản ứng hóa học chuyển hóa ns của sinh vật nhân sơ diễn ra. Các hoạt động di động quy mô lớn khác nhau bao gồm glycolis, phân chia tế bào và các đường trao đổi chất khác diễn ra trong tế bào chất. Cytoplasm là chất lỏng giống như gelatin, nửa trong suốt làm đầy tế bào. Nó chứa mitochondrion, bộ máy golgi, vacuoles, plastids, vách tế bào và lưới nội chất.

Các thành phần chính trong cytosol là nồng độ gradient, phức hợp protein, khoang protein và sàng tế bào. Mặc dù không có thành phần nào bị phân tách bởi màng tế bào, chúng vẫn không bị trộn lẫn bởi vì nhiều cấp độ của các nhóm kết hợp các phân tử xác định với các miền riêng biệt bên trong cytosol. Mặt khác, tế bào chất được làm bằng ba nguyên tố chính bao gồm cytosol, các tế bào của tế bào và các tạp chất.

Thành phần quan trọng của cytosol bao gồm rất nhiều nước, các ion hòa tan, các phân tử hòa tan trong nước lớn, các phân tử và protein nhỏ hơn. Sự kết hợp của các phân tử nhỏ là một giải pháp quá phức tạp liên quan đến mỗi và mọi phân tử được yêu cầu trong quá trình trao đổi chất. Cytoplasm mặt khác được làm bằng nước đến 80%. Các chất khác có trong tế bào chất là axit nucleic, enzyme, lipid, các ion phi hữu cơ, các axit amin, carbohydrate và các hợp chất phân tử trọng lượng nhẹ. Ngoài ra, tế bào chất cũng có chứa muối và chất dinh dưỡng trong trạng thái hòa tan giúp để có được các thành phần nước dễ dàng hấp thụ bởi tế bào. Tế bào chất là một chất dẫn điện tuyệt vời. Hơn nữa, sự hiện diện của tế bào chất trong tế bào giúp các vật liệu khác nhau di chuyển xung quanh bên trong tế bào với sự trợ giúp của dòng tế bào chất.

Tóm tắt:

1. Cytosol là chất dịch trong tế bào có trong tế bào.Mặt khác, tế bào chất là một phần của tế bào được chứa trong toàn bộ màng tế bào.

2. Cytosol bao gồm rất nhiều nước, các ion hòa tan, các phân tử hòa tan trong nước lớn, các phân tử và protein nhỏ hơn. Tế bào chất còn lại được làm từ nước đến 80% axit nucleic, enzyme, lipid, ion phi hữu cơ, axit amin, carbohydrate, và các hợp chất phân tử trọng lượng nhẹ.

3. Đó là trong các tế bào chất rằng tất cả các phản ứng hóa học chuyển hóa của sinh vật nhân sơ xảy ra. Các hoạt động di động quy mô lớn khác nhau bao gồm glycolis, phân chia tế bào và các đường trao đổi chất khác diễn ra trong tế bào chất.