Sự khác biệt giữa hoài nghi và hoài nghi

Sự hoài nghi và hoài nghi

Hoài nghi và Hoài nghi là hai khái niệm và trường phái tư tưởng triết học. Một số người nghĩ rằng hai khái niệm này là như nhau, nhưng chúng có một số khác biệt quan trọng. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các định nghĩa về các từ, giải thích các khái niệm và lý do tại sao và chúng khác nhau như thế nào.

Sự hoài nghi, phát âm / sɪnəˌsɪzəm /, là một danh từ không đếm được. Định nghĩa, theo Từ điển Người học của Merriam Webster, là "tín ngưỡng hoài nghi" hoặc "niềm tin rằng mọi người nhìn chung ích kỷ và không trung thực. "Một người có niềm tin hoài nghi, hoặc niềm tin rằng mọi người thường làm việc vì lý do ích kỷ, được gọi là" hoài nghi "(phát âm / sɪnɪk /).

Bạn có thể sử dụng "chủ nghĩa hoài nghi" trong collocation như "chủ nghĩa hoài nghi của mình" và "hoài nghi về [cái gì đó]. "Từ" hoài nghi "được sử dụng thường xuyên hơn là" chủ nghĩa hoài nghi "và thường được sử dụng trong các cụm từ như" Hãy thôi hoài nghi "hoặc" Tại sao bạn lại hoài nghi? "

Chủ nghĩa hoài nghi, phát âm là / skɛptəˌsɪzəm /, là một danh từ không đếm được. Mệnh đề Người học của Merriam Webster xác định chủ nghĩa hoài nghi là "thái độ nghi ngờ về sự thật của một điều gì đó (như tuyên bố hay tuyên bố). "Một người có thái độ này được gọi là" người hoài nghi "hoặc được cho là" hoài nghi. "

Sử dụng "chủ nghĩa hoài nghi" trong những cách kết hợp như "thể hiện sự hoài nghi" và "xem xét những tuyên bố với chủ nghĩa hoài nghi. "" Nghi ngờ "thường được sử dụng trong collocation" [để được] hoài nghi [về]. "

Từ tiếng Anh" hoài nghi "xuất phát từ một từ Hy Lạp," skeptikos. "Từ Hy Lạp có nghĩa là" hỏi "hoặc" tìm ra. "Vì vậy, chủ nghĩa hoài nghi thực sự chỉ có nghĩa là một cách để tìm ra sự thật. Trước tiên, chúng tôi nghi ngờ (hoặc "hoài nghi"), khi đó chúng ta có thể biết được điều gì đó có đúng hay không.

Những người hoài nghi thường tìm kiếm các giải pháp và hoài nghi là nhiều hơn màu đen và trắng, tập trung vào những gì không chính xác. Nếu người hoài nghi và người hoài nghi đang nhìn vào cùng một vấn đề, họ có thể phản ứng theo những cách sau:

Người hoài nghi có thể nói, "Cả X và Y đều sai. Chúng tôi đang làm tất cả điều này sai. "Người hoài nghi ngay lập tức có một cái nhìn tiêu cực về vấn đề và sẽ không tin bằng chứng cho thấy vấn đề có thể được giải quyết.
Người hoài nghi có thể nói, "Chúng ta hãy nhìn vào X và Y một lần nữa. Chúng ta có thể làm cho một trong số họ làm việc? Có lẽ Z sẽ làm việc tốt hơn? "Người hoài nghi phải nhìn thấy những bằng chứng cho thấy có một thứ hoạt động trước khi họ tin rằng đó là giải pháp tốt nhất.

Như bạn thấy từ những ví dụ trên, chủ nghĩa hoài nghi là một hiện tượng tích cực và hoài nghi là một khái niệm tiêu cực hơn. Chủ nghĩa hoài nghi là một cách suy nghĩ cởi mở về những thứ.Tuy nhiên, chủ nghĩa hoài nghi lại gần gũi vì nó thường là phản ứng nhanh hoặc ngay lập tức tin rằng ai đó đang không trung thực.

Nhiều nhà khoa học đang và nên hoài nghi. Chủ nghĩa hoài nghi giúp các nhà khoa học phân tích dữ liệu một cách nghiêm túc và đưa ra các giải pháp bằng cách thử nghiệm các ý tưởng khác nhau.

Theo một ý nghĩa rất cơ bản, chủ nghĩa hoài nghi thách thức quan điểm và thắc mắc nếu giả định là chính xác hay không. Sự hoài nghi tập trung vào các phần tiêu cực của một vấn đề. Thật là một chút hoài nghi. Không hoan hỷ là không được. Những người hoài nghi muốn có bằng chứng về điều gì đó trước khi họ tin rằng đó là sự thật. Những người hoài nghi không tin tưởng vào bất kỳ thông tin nào mà họ không đồng ý.