Sự khác biệt giữa thuyết tương đối văn hoá và chủ nghĩa dân chủ

chủ nghĩa tương đối văn hoá vs chủ nghĩa dân chủ

Từ buổi bình minh của thế kỷ XIX đến thời điểm hiện tại, thế giới tiến hóa nhanh chóng và được ban cho nhiều nền văn hoá khác nhau. Sự chênh lệch giữa các nền văn hoá này đã tạo ra những mối liên kết nhất định đã đưa nhau gần nhau hơn. Kết nối này, tính duy nhất của một nền văn hoá so với một nền văn hoá khác giúp xác định loại tương tác được thực hiện giữa hai hoặc nhiều nền văn hoá không giống nhau. Tùy thuộc vào mức độ tôn trọng và sự nhạy cảm mà một nhóm văn hoá khác, sự tương tác đó hoặc là tốt (quan điểm tương đối) hoặc xấu (quan điểm của các nhà tâm linh).

Tương đối văn hoá dường như là phía bên kia của chủ nghĩa dân chủ. Nếu trước đây là sáng kết thúc, sau này được coi là mặt tối của nó. Theo định nghĩa, "thuyết tương đối văn hoá" là "khái niệm hiểu biết các nền văn hoá khác nhau và tôn trọng niềm tin của họ. "Thông thường, người ta mong đợi rằng một loại hình thực tiễn nhất định có thể được chấp nhận về mặt văn hoá trong một nhóm trong khi được coi là một sai lệch về văn hoá trong nhóm của bạn. Vì vậy, nếu bạn là một nhà tương đối văn hóa, bạn sẽ cố gắng hết sức để hiểu thực tiễn "kỳ cục" của họ. Nếu một nền văn hoá khác nhận ra những người béo phì là đẹp, thì bạn phải coi những người này là đẹp, đặc biệt nhất nếu bạn ở cùng họ hoặc nếu bạn đang ở với họ.
Mặt khác, "chủ nghĩa dân tộc" là kết thúc ngược lại, có nghĩa nền văn hoá của bạn là lý tưởng, và không có nền văn hoá nào khác có thể chấp nhận được và đúng hơn nền văn hoá của bạn. Đó là nhận thức rằng nếu một nhóm khác đang thực hiện một sự thực hành có vẻ trái với các chuẩn mực văn hoá của bạn, thì bạn nên coi việc thực hành đó là sai. Khái niệm này được xem là phân biệt chủng tộc và thường gây khó chịu và phân biệt đối xử bởi vì bạn không nên đánh giá các nền văn hoá khác bằng cách sử dụng nền văn hoá của bạn làm tiêu chuẩn. Chỉ vì một người đang làm một hoạt động không thể chấp nhận được trong văn hoá của bạn không cho bạn quyền coi nó là bất thường. Trước hết, không ai chính thức tuyên bố rằng văn hoá của bạn là bình thường hoặc phải tuân theo tiêu chuẩn. Holocaust là một ví dụ rõ ràng về một chủng tộc có tính chất dân chủ với người khác.
Là một ý nghĩ cuối cùng, nguyên nhân gây ra lo ngại ngày nay là thực tế là thái độ về thái độ dân chủ vẫn còn tồn tại ở nhiều người. Họ không phải là dân chủ vì điều này ngăn cản họ liên kết hoặc liên quan đến những người thuộc các nguồn gốc văn hoá đa dạng khác.

Tóm tắt:

1. Chủ nghĩa tương đối văn hoá là thái độ hoặc quan điểm tích cực trong khi chủ nghĩa dân chủ là mặt tiêu cực.
2. Chủ nghĩa tương đối văn hoá thể hiện sự hiểu biết về các nền văn hoá khác nhau và đối xử với tính độc đáo của các nền văn hoá này với sự tôn trọng tối đa.
3. Chủ nghĩa dân chủ là niềm tin rằng văn hoá của bạn là đúng hay tốt nhất.