Sự khác biệt giữa tín ngưỡng và tôn giáo

Tôn giáo và Tôn giáo

Trong suốt lịch sử loài người, mọi người thờ phượng một cách tự nhiên. Đầu tiên có thuyết linh hoạt và cuối cùng đã biến thành những tôn giáo lớn trên thế giới mà chúng ta có ngày nay. Một số người cho rằng ngày nay có khoảng chục tôn giáo lớn trên thế giới trong khi những người khác nói rằng có hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn tín ngưỡng và thực tiễn tôn giáo khác nhau. Sau khi tìm hiểu sự khác nhau giữa tôn giáo và tôn giáo, bạn sẽ có thể làm cho sự khác biệt cho chính mình.

Định nghĩa truyền thống về tín ngưỡng và tôn giáo
tín ngưỡng "là một phong trào tôn giáo mới chỉ có một số ít các tín đồ và những hành vi của họ có thể hoặc không thể bí ẩn và có thể là không khoan nhượng.
Tôn giáo "là một phương pháp tư duy có ý nghĩa để mang lại ý nghĩa cho cuộc sống con người bằng cách đặt anh ta hiệp thông với một quyền năng cao hơn thông qua các câu chuyện, nghi thức và niềm tin.

Định nghĩa hiện đại về tín ngưỡng và tôn giáo
Cult '"là một nhóm bí mật tẩy não các thành viên của nó tham gia vào các hoạt động khiêu dâm và có hại cho một nhà lãnh đạo có uy tín.
Tôn giáo '"xem ở trên.

Như bạn thấy, định nghĩa về giáo phái đã thay đổi đáng kể trong vòng ba mươi đến bốn mươi năm qua. Điều này là do một số nhà lãnh đạo tôn giáo, như Jim Jones, lạm dụng tình dục các tín đồ của mình. Những giáo phái khác, chẳng hạn như Aum Shinrikyo, đã phạm những tội ác có tính chất cao, chẳng hạn như vụ tấn công bằng sarin xảy ra trong tàu điện ngầm ở Tokyo.

Làm thế nào để tham gia giáo phái và tôn giáo
Đạo '"được kết hợp thường xuyên thông qua thuyết phục cưỡng ép. Ở một mức độ nào đó hay khác, một người được nói rằng cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề của mình là tham gia vào giáo phái. Sau đó họ được tình yêu vô điều kiện bởi các giáo phái và lãnh đạo của họ trong khi đồng thời bị xa lánh từ những người bạn và gia đình khác của họ.
Tôn giáo '"nói chung là một chuyện gia đình. Một thanh niên sẽ được nâng cao trong một truyền thống tôn giáo nhất định và theo một con đường khởi đầu và thành viên đầy đủ hơn. Điều này có thể bao gồm các buổi lễ như mitzvah thanh hoặc xác nhận. Một người trưởng thành muốn chuyển đổi sang một tôn giáo khác phải tiếp cận các nhà lãnh đạo tôn giáo đó trực tiếp để yêu cầu hướng dẫn và học tập trước khi được chính thức chấp nhận.

Cả tôn giáo và tôn giáo đều có thể giúp mọi người tìm được sự chấp nhận và thuộc về. Họ đưa cho các học viên của họ một khuôn khổ để hiểu thế giới. Họ có một tập hợp các niềm tin và thực tiễn bên ngoài. Tuy nhiên, trong khi các tôn giáo tôn trọng lẫn nhau, các giáo phái hầu như bị phổ biến toàn cầu ngoại trừ các thành viên của họ.

Tóm tắt:
1. Các giáo phái và tôn giáo là những cách mà mọi người có thể thuộc về một nhóm và nhận được một cách để tương tác với Thiên Chúa và thế giới.
2. Các giáo phái thường được coi là bí mật và bất hợp pháp trong khi tôn giáo là cởi mở và hợp pháp.
3. Các giáo phái được kết hợp thông qua thuyết phục cưỡng ép trong khi tôn giáo thường được kế thừa.