Sự khác biệt giữa Crystal Reports và Business Objects

Crystal Reports vs Business Objects

Crystal Reports là một ứng dụng phần mềm phổ biến được áp dụng trong kinh doanh thông minh để thiết kế và tạo ra các báo cáo, kéo dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Crystal Reports được sử dụng rộng rãi bởi các ứng dụng phần mềm khác nhau làm công cụ báo cáo mặc định. Phổ biến nhất, nó được đi kèm với bộ Visual Studio từ Microsoft như là một phiên bản OEM, rõ ràng là có quyền bán lại. Crystal Reports hiện đang được phát triển bởi công ty Business Objects, một bộ phận của SAP, được phát triển bởi Crystal Services Inc và đã trải qua hai lần mua lại qua nhiều năm, đặc biệt là bởi Seagate Technology năm 1994 và sau đó là Business Objects năm 2003.

Các đối tượng nghiệp vụ (phiên bản XI) có thể được sử dụng để chạy các báo cáo cục bộ trên các ứng dụng máy tính để bàn mà không cần đến nguồn dữ liệu dựa trên máy chủ và đây là một trong những thế mạnh chính của nó.

Tóm lược

Báo cáo tinh thể như một sản phẩm, được phát triển bởi Crystal Services Inc.trong khi Business Objects là sản phẩm của các đối tượng kinh doanh của công ty Pháp.

Business Objects là sản phẩm đầu tiên tập trung vào các triển khai BI đa doanh nghiệp vì Crystal Reports tập trung nhiều hơn vào thiết kế và xuất bản báo cáo.

Crystal Reports có các công cụ để truy cập các báo cáo từ phần mềm Business Objects XI.