Sự khác biệt giữa Crystal Reports và Business Objects

Crystal Reports vs Business Objects

Crystal Reports là một ứng dụng phần mềm phổ biến được áp dụng trong kinh doanh thông minh để thiết kế và tạo ra các báo cáo, kéo dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Crystal Reports được sử dụng rộng rãi bởi các ứng dụng phần mềm khác nhau làm công cụ báo cáo mặc định. Phổ biến nhất, nó được đi kèm với bộ Visual Studio từ Microsoft như là một phiên bản OEM, rõ ràng là có quyền bán lại. Crystal Reports hiện đang được phát triển bởi công ty Business Objects, một bộ phận của SAP, được phát triển bởi Crystal Services Inc và đã trải qua hai lần mua lại qua nhiều năm, đặc biệt là bởi Seagate Technology năm 1994 và sau đó là Business Objects năm 2003.

Mặt khác, đối tượng kinh doanh là một danh mục các phần mềm doanh nghiệp liên quan đến tình báo kinh doanh, và ban đầu được bắt đầu bởi công ty Pháp có cùng tên vào đầu những năm 1990. Phiên bản đầu tiên của phần mềm doanh nghiệp là Business Objects Skipper SQL 2. 0x, ra đời vào năm 1990. Đặc biệt là một công ty, Business Objects là doanh nghiệp đầu tiên tập trung vào các triển khai kinh doanh thông minh trên toàn doanh nghiệp. Hiện tại, như một doanh nghiệp, Business Objects hoạt động như một bộ phận của Công ty SAP nhưng không phải là một công ty riêng biệt.

Các phiên bản hiện tại của cả hai sản phẩm đều có các công cụ rất giống nhau về chức năng và có khá nhiều sự chồng chéo của các tính năng, vì cả hai sản phẩm đều được phát triển bởi các bộ phận của cùng một Công ty. Cả hai đều có một số công cụ để báo cáo thiết kế, phát triển, hình dung và xuất bản cho phép tạo ra báo cáo cả về sức mạnh lẫn người sử dụng. Các công cụ không chỉ cung cấp tính năng tạo báo cáo mà còn mô hình hóa kinh doanh thông minh và nhiều hơn nữa.

Các công cụ và tính năng của Crystal Reports nổi bật bao gồm xuất bản báo cáo tiên tiến, SDK báo cáo XML, báo cáo XML, chức năng hỗ trợ mã vạch sẵn, trình điều khiển dữ liệu dịch vụ web nâng cao, công cụ tích hợp đèn flash, xem báo cáo tương tác, đa ngôn ngữ báo cáo, tích hợp bảng điều khiển thiết kế và hội nhập adobe flex trong số những người khác. Kiểm soát người xem được gửi kèm với Crystal Reports cho phép người dùng xem trước báo cáo trên máy tính để bàn và công cụ kiểm soát người xem web. Ngoài ra còn có các công cụ cho phép truy cập báo cáo từ Business Objects XI cũng như các báo cáo nhúng.

Các đối tượng nghiệp vụ (phiên bản XI) có thể được sử dụng để chạy các báo cáo cục bộ trên các ứng dụng máy tính để bàn mà không cần đến nguồn dữ liệu dựa trên máy chủ và đây là một trong những thế mạnh chính của nó.

Tóm lược

Báo cáo tinh thể như một sản phẩm, được phát triển bởi Crystal Services Inc.trong khi Business Objects là sản phẩm của các đối tượng kinh doanh của công ty Pháp.

Business Objects là sản phẩm đầu tiên tập trung vào các triển khai BI đa doanh nghiệp vì Crystal Reports tập trung nhiều hơn vào thiết kế và xuất bản báo cáo.

Crystal Reports có các công cụ để truy cập các báo cáo từ phần mềm Business Objects XI.