Sự khác biệt giữa năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh

Năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh

Năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh có liên quan chặt chẽ với nhau vì cả hai đều giúp các công ty đạt được thị phần lớn hơn, sự hài lòng của khách hàng, lòng trung thành và lợi nhuận cao hơn. Năng lực cốt lõi thường dẫn đến lợi thế cạnh tranh, mặc dù điều này không phải lúc nào cũng đúng. Năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh cả hai giúp một công ty đứng ngoài sự cạnh tranh của nó, nhưng không giống nhau. Bài viết cung cấp một lời giải thích rõ ràng về từng thuật ngữ và đánh dấu sự tương đồng và sự khác biệt của chúng qua các ví dụ.

Lợi thế cạnh tranh là gì?

Lợi thế cạnh tranh xảy ra khi một công ty có thể đạt được lợi thế cạnh tranh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ, chiến lược, kỹ năng, vv so với đối thủ cạnh tranh. Có hai loại lợi thế cạnh tranh; lãnh đạo chi phí và sự khác biệt. Một lợi thế cạnh tranh là cái gì đó sẽ giúp công ty đứng ra khỏi đối thủ cạnh tranh.

Lợi thế cạnh tranh có thể đạt được bằng cách tiếp cận các nguyên liệu rẻ hơn, thông qua sở hữu trí tuệ, vị trí người đầu tiên di chuyển, thuận tiện trong vị trí, vv Một ví dụ về lợi thế cạnh tranh sẽ là lợi thế mà Google đã có ở trên các công cụ tìm kiếm khác. Google là người giỏi nhất trong việc tối ưu hoá tìm kiếm và đã đẩy công nghệ vượt quá ý tưởng của đối thủ cạnh tranh. Một lợi thế cạnh tranh sẽ giúp một công ty phân biệt hàng hóa và dịch vụ của mình với các dịch vụ cạnh tranh. Có lợi thế cạnh tranh cũng có thể góp phần nâng cao lòng trung thành của khách hàng có thể đi một chặng đường dài trong thời gian khó khăn về tài chính. Xây dựng một thương hiệu mạnh thông qua quảng cáo sáng tạo có thể hỗ trợ tiếp thị một lợi thế cạnh tranh của công ty.

Năng lực cốt lõi là gì?

Năng lực cốt lõi đề cập đến một tập hợp cụ thể các kỹ năng và chuyên môn mà một công ty có thể có đối thủ cạnh tranh. Để có một năng lực cốt lõi để tồn tại, phải đáp ứng 3 tiêu chí; những người đang tiếp cận thị trường, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, độc đáo và khó bắt chước. Một trong những khía cạnh thiết yếu nhất của năng lực cốt lõi là giúp họ tiếp cận được nhiều thị trường và người tiêu dùng. Năng lực cốt lõi cũng mang lại lợi ích cho người tiêu dùng về mặt chi phí thấp hơn và các sản phẩm có chất lượng tốt hơn, và không thể dễ dàng sao chép hoặc bắt chước. Năng lực cốt lõi bao gồm những thứ như, bí quyết công nghệ, cá nhân có tay nghề, hệ thống cung cấp và quy trình, kỹ năng quản lý quan hệ khách hàng, vvVí dụ, Tesco đã nổi lên như một trong những nhà bán lẻ lớn nhất trên thế giới vì năng lực cốt lõi của họ trong việc quản lý nguồn cung cấp thông qua các hệ thống cung cấp sáng tạo của họ, các chiến lược bán hàng tập trung vào khách hàng, giao diện cá nhân hoá mua sắm trực tuyến, cơ chế phân phối hiệu quả ... < Lợi thế cạnh tranh so với năng lực cốt lõi

Mặc dù các thuật ngữ này nghe có vẻ khá giống nhau, lợi thế cạnh tranh và năng lực cốt lõi khá khác biệt. Năng lực cốt lõi là một bộ kỹ năng cụ thể hoặc chuyên môn có thể dẫn đến một lợi thế cạnh tranh. Ví dụ, năng lực cốt lõi trong các hệ thống cung cấp sáng tạo có thể dẫn đến tăng hiệu quả và giảm chi phí; chi phí thấp hơn là lợi thế cạnh tranh. Năng lực cốt lõi của Volvo nằm ở khả năng nghiên cứu và phát triển xe ô tô mang lại những tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ cao. Lợi thế cạnh tranh của công ty là cung cấp một sản phẩm khác biệt có giá trị cho các tiêu chuẩn an toàn cao của nó vượt qua đối thủ cạnh tranh.

Sự khác biệt giữa lợi thế cạnh tranh và năng lực cốt lõi

• Năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh có liên quan chặt chẽ với nhau vì chúng giúp doanh nghiệp đạt được thị phần lớn hơn, sự hài lòng của khách hàng, lòng trung thành và lợi nhuận cao hơn.

• Lợi thế cạnh tranh xảy ra khi một công ty có thể đạt được lợi thế cạnh tranh liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, chiến lược, kỹ năng, vv so với đối thủ cạnh tranh.

• Năng lực cốt lõi là một bộ kỹ năng cụ thể hoặc chuyên môn có thể dẫn đến một lợi thế cạnh tranh.

• Để có năng lực cốt lõi tồn tại, phải đáp ứng 3 tiêu chí; đó là tiếp cận thị trường, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, độc đáo và khó bắt chước.