Sự khác biệt giữa kinh tế cổ điển và Keynesian

Kinh tế cổ điển và kinh tế học Keynes nghĩ rằng có cách tiếp cận khác nhau để xác định kinh tế. Kinh tế cổ điển được thành lập bởi nhà kinh tế nổi tiếng Adam Smith, và kinh tế học Keynes được thành lập bởi nhà kinh tế học John Maynard Keynes. Hai trường phái tư duy kinh tế có liên quan với nhau vì họ tôn trọng nhu cầu về một thị trường tự do để phân bổ nguồn lực đáng sợ. Tuy nhiên, hai cái này hoàn toàn khác nhau, và bài viết sau đây cung cấp một phác thảo rõ ràng về những gì mà mỗi trường phái tư tưởng là và chúng khác nhau như thế nào.

Kinh tế cổ điển là gì?

Lý thuyết kinh tế cổ điển là niềm tin rằng nền kinh tế tự điều tiết hiệu quả và hiệu quả nhất vì khi nhu cầu phát sinh người ta sẽ điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu của nhau. Theo lý thuyết kinh tế cổ điển không có sự can thiệp của chính phủ và người dân của nền kinh tế sẽ phân bổ nguồn lực đáng sợ một cách hiệu quả nhất để đáp ứng nhu cầu của cá nhân và doanh nghiệp.

Giá cả trong một nền kinh tế cổ điển được quyết định dựa trên các nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất, tiền lương, điện, và các chi phí khác đã đi vào để sản xuất ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Trong kinh tế cổ điển, chi tiêu của chính phủ là tối thiểu, trong khi chi tiêu cho hàng hoá và dịch vụ do đầu tư chung và doanh nghiệp được coi là quan trọng nhất để kích thích hoạt động kinh tế.

Kinh tế Keynes là gì?

Kinh tế học Keynes đề cập đến sự can thiệp của chính phủ là cần thiết để nền kinh tế thành công. Kinh tế học Keynes tin rằng hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi các quyết định của cả khu vực tư nhân và khu vực công. Kinh tế học Keynes đề cập đến việc chính phủ chi tiêu là nhân tố quan trọng nhất trong việc kích thích các hoạt động kinh tế, thậm chí nếu không có chi tiêu công cho hàng hóa và dịch vụ hoặc đầu tư kinh doanh thì lý thuyết cho rằng chi tiêu của chính phủ có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Sự khác biệt giữa kinh tế học cổ điển và Kinh tế học Keynesian là gì?

Trong lý thuyết kinh tế cổ điển, một quan điểm dài hạn được đưa ra khi lạm phát, thất nghiệp, quy định, thuế và các hiệu ứng có thể khác được xem xét khi đưa ra các chính sách kinh tế. Mặt khác, kinh tế học Keynesian, có một quan điểm ngắn hạn trong việc mang lại kết quả tức thì trong thời gian khó khăn kinh tế. Một trong những lý do tại sao chi tiêu của chính phủ quan trọng như vậy trong kinh tế học Keynes là nó được coi là một sự khắc phục nhanh chóng cho một tình huống không thể được sửa chữa ngay lập tức bằng chi tiêu tiêu dùng hoặc đầu tư của các doanh nghiệp.

Kinh tế học cổ điển và kinh tế học Keynes có các cách tiếp cận rất khác nhau đối với các kịch bản kinh tế khác nhau. Ví dụ, nếu một quốc gia đang trải qua giai đoạn suy thoái kinh tế, các nhà kinh tế học cổ điển cho biết tiền lương sẽ giảm, chi tiêu tiêu dùng sẽ giảm và đầu tư kinh doanh sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, trong nền kinh tế học Keynes, sự can thiệp của chính phủ nên được kích hoạt và kích thích nền kinh tế bằng cách tăng mua hàng, tạo ra nhu cầu về hàng hoá và cải thiện giá cả.

Tóm tắt:

Kinh tế học cổ điển so với kinh tế học Keynes

Kinh tế cổ điển và kinh tế học Keynes là hai trường phái tư tưởng khác nhau trong cách tiếp cận để xác định kinh tế. Kinh tế cổ điển được thành lập bởi nhà kinh tế nổi tiếng Adam Smith, và kinh tế học Keynes được thành lập bởi nhà kinh tế học John Maynard Keynes.

Lý thuyết kinh tế cổ điển là niềm tin rằng nền kinh tế tự điều tiết hiệu quả và hiệu quả nhất vì khi nhu cầu phát sinh người ta sẽ điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu của nhau.

• Kinh tế học Keynes gợi ý rằng sự can thiệp của chính phủ là cần thiết để nền kinh tế thành công.