Sự khác biệt giữa các hiệp định thương mại song phương và đa phương

Các hiệp định thương mại song phương và đa phương

Các Hiệp định Thương mại Đa phương và Đa phương không phải là các thuật ngữ không phổ biến, và điều này làm cho việc xác định sự khác biệt giữa chúng dễ dàng hơn. Thật vậy, mặc dù hầu hết chúng ta có thể không nhận thức được định nghĩa chính xác của chúng, chúng ta có một ý tưởng chung về ý nghĩa của chúng. Nói một cách đơn giản, song phương đề cập đến một cái gì đó giữa hai người, các nhóm hoặc các quốc gia trong khi đa phương cho thấy một cái gì đó giữa ba người hoặc nhiều hơn. Trước khi tiến hành kiểm tra từng chi tiết, cần xác định một Hiệp định Thương mại. Một Hiệp định Thương mại, đôi khi được gọi là Hiệp định thương mại, đề cập đến một văn kiện có điều kiện liên quan đến việc buôn bán một số mặt hàng nhất định, giảm hoặc đình chỉ thuế hoặc hạn ngạch thương mại và bảo đảm đầu tư.

Hiệp định Thương mại Song phương là gì?

Như đã đề cập ở trên, song phương đề cập đến cái gì đó được tạo ra giữa hai bên. Như vậy, Hiệp định song phương là

một thỏa thuận được thực hiện giữa hai quốc gia liên quan đến các vấn đề chính trị, kinh tế, hoặc quân sự . Hiệp định Thương mại Song phương là một hiệp định kinh tế giữa hai nước, các khối thương mại, hoặc các nhóm nước. Các hiệp định thương mại như vậy thường chứa các điều khoản thương mại liên quan đến hàng hoá và / hoặc hạn chế đối với thương mại của một hàng hoá cụ thể. Tuy nhiên, phần lớn các Hiệp định Thương mại Song phương được thực hiện với mục tiêu tăng cường và thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước trong thỏa thuận. Việc tăng cường và quảng bá thương mại này được thực hiện thông qua việc giảm hoặc loại bỏ thuế quan, hạn ngạch, xuất khẩu và bất kỳ rào cản thương mại nào khác. Trên hết, các Hiệp định Thương mại Song phương hỗ trợ giảm thâm hụt thương mại. Một đặc điểm khác gắn liền với các thỏa thuận như vậy là khái niệm về 'quốc gia được ưa thích nhất'. Đây là một trạng thái thương mại dành cho một số quốc gia, trong đó ưu tiên được trao cho các nước này để có được một số hàng hoá nhất định. Một ví dụ điển hình của một Hiệp định Thương mại Song phương là một hiệp định ký kết giữa hai nước, như Hoa Kỳ và Ấn Độ.

Hiệp định Thương mại Song phương giữa Hoa Kỳ và Singapore

Các Hiệp định Thương mại Đa biên là gì?

Một Hiệp định Thương mại Đa biên là giữa nhiều bên, thường là nhiều hơn hai.Do đó, đó là

một thỏa thuận kinh tế giữa ba hoặc nhiều quốc gia cùng lúc . Cũng như Hiệp định Thương mại Song phương, mục đích của một Hiệp định Thương mại Đa biên là thúc đẩy, tăng cường và điều hoà thương mại giữa các quốc gia ký kết một cách bình đẳng. Theo truyền thống, các hiệp định như vậy được ký kết với mục tiêu giảm rào cản thương mại giữa các quốc gia ký kết và thúc đẩy hội nhập kinh tế. Với sự đa dạng của các bên trong thỏa thuận như vậy, nó không đơn giản và tạo ra mức độ phức tạp cao trong quá trình đàm phán. Tuy nhiên, nếu các cuộc đàm phán thành công và các điều khoản được tất cả các nước thống nhất đồng ý, thì đó sẽ là một hiệp định quốc tế rất hiệu quả và mạnh mẽ.

Như đã đề cập ở trên, tính năng xác định của một hiệp định như vậy là tất cả các quốc gia tham gia vào hiệp định đều được đối xử một cách bình đẳng liên quan đến các điều khoản về thương mại và các hạn chế. Như vậy, các nước đang phát triển và phát triển có một vị trí bình đẳng trong Hiệp định như vậy. Lợi ích của một Hiệp định Thương mại Đa biên là các nhiệm vụ, nhiệm vụ và rủi ro được phân bổ đồng đều giữa các quốc gia. Do đó, nó không ảnh hưởng xấu đến một bên một mình. Ví dụ về các Hiệp định Thương mại Đa biên bao gồm Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), tạo thuận lợi cho thương mại giữa Hoa Kỳ, Canada và Mêhicô, và Hiệp định Thương mại và Thuế quan chung (GATT), một Hiệp định Thương mại Đa biên ký giữa -20 thế kỷ giữa 150 quốc gia. Mục tiêu cuối cùng của hiệp định này là tạo thuận lợi cho việc giảm thuế thương mại và các rào cản thương mại khác.

Thỏa thuận Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Sự khác nhau giữa các Hiệp định Thương mại Đa phương và Đa phương là gì?

Xác định sự khác biệt giữa các Hiệp định Thương mại Đa phương và Đa phương là một nhiệm vụ tương đối đơn giản. Ngay từ ban đầu, hai thuật ngữ khác nhau về số lượng, đặc biệt là với các bên ký kết.

• Số lượng các bên:

• Một Hiệp định Thương mại Song phương là một hiệp định được ký kết giữa hai bên hoặc các quốc gia.

• Ngược lại, một Hiệp định Thương mại Đa biên là một hiệp định thương mại được ký kết giữa ba hoặc nhiều quốc gia.

• Mục đích:

• Một hiệp định thương mại song phương được ký kết liên quan đến thương mại hàng hóa nhất định, cơ hội để thúc đẩy thương mại và đầu tư và giảm các rào cản thương mại.

• Mục đích chính của một hiệp định thương mại đa phương là giảm thuế thương mại. Quan trọng nhất là các Hiệp định Thương mại Đa biên đảm bảo đối xử công bằng cho tất cả các quốc gia hoặc các bên liên quan và phân bổ đồng đều các rủi ro liên quan đến các Thỏa thuận này.

Hình ảnh:

Thủ tướng Goh Chok Tong và Tổng thống Mỹ George W. Bush ký Hiệp định Tự do Thương mại Tự do Hoa Kỳ-Singapore thông qua Wikicommons (Public Domain)

  1. Hiệp định Hợp tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) của Gobierno Chile (CC BY 2.0)